Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Voordelen van bemiddeling

Wanneer cliëntenraad en zorgaanbieder tegen een medezeggenschapskwestie aanlopen en ze komen er samen niet uit, kan de LCvV op twee manieren helpen: met bemiddeling en met een bindende uitspraak. Bemiddeling wordt echter niet vaak ingezet, viel ‘MEDEzeggenschap magazine’-redacteur Loeska Bos op. In haar bijdrage aan het lente-nummer legt ze uit waarom bemiddeling vaak waardevol is.

Soms ontstaat er tussen een cliëntenraad en een bestuurder een meningsverschil waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Die kunnen vervolgens bemiddelen of optreden als scheidsrechter. Maar bemiddeling wordt niet zo vaak ingezet, blijkt.

De waarde van bemiddeling

Waarom zou bemiddeling zo weinig worden ingezet? Daar zijn denk ik verschillende redenen voor. Maar er zijn minstens zoveel redenen om wél van bemiddeling gebruik te maken:

  1. Het bespreken van belangrijke thema’s kan het proces én de toekomstige samenwerking verbeteren. Thema’s als: vertrouwen, omgangsvormen of ‘oud zeer’.
  2. Iedereen kan vrijuit spreken zonder dat dit de formele uitkomst beïnvloedt.
  3. De bemiddelaar ziet soms dat het probleem ergens anders zit dan de partijen zelf vooraf denken.
  4. Al pratende verdwijnt de angel meestal al, en verbetert de relatie.
  5. De bemiddelaar schetst sporadisch de soms harde gevolgen van een formele uitspraak, wat de raad en aanbieder kan motiveren te bijven zoeken naar een andere oplossing.
  6. Bemiddeling geeft extra bedenktijd, waardoor sommige zaken vanzelf bekoelen.

Over MEDEzeggenschap magazine

MEDEzeggenschap magazine is het LSR-vakblad over zeggenschap en medezeggenschap in de curatieve sector. Leden en abonnees krijgen de bladen fysiek en de digitale versies zijn te lezen op onze Kennisbank.

Het eerste exemplaar voor leden zit bij het lidmaatschap in. Voor één extra abonnement betaalt u slechts 15,- euro per jaar. Deze vriendenprijs geldt vervolgens ook voor ieder ander raadslid, dat een eigen exemplaar wenst.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief