Voor onze pool zoeken wij (meerdere) klachtbehandelaren (op afroep)

In de komende tijd verwacht het LSR meerdere klachtbehandelaren nodig te hebben op afroepbasis. We zoeken collega’s die flexibel en snel, op afroep, inzetbaar zijn.

De klachtbehandelaar werkt vanuit het kader van de Wkkgz en komt in actie wanneer de mogelijkheden om de onvrede laagdrempelig op te lossen of te bemiddelen zijn uitgeput en een formeel onderzoek naar de klacht nodig is. Een zorginstelling kan er dan voor kiezen dit onderzoek te laten uitvoeren door een klachtbehandelaar van het LSR.

Wat doe je?

De klachtbehandelaar streeft ernaar binnen 6 weken (eenmalig te verlengen tot 10 weken) na indiening van de formele klacht een onderzoek te doen en op basis daarvan te rapporteren aan de Raad van Bestuur. Dit op basis van een onderzoek van de klacht en een analyse hiervan door hoor en wederhoor van in ieder geval de klager en de beklaagde en relevante documenten te raadplegen.

Om tot een advies te komen:

 • Zoek je contact met de klager: verhelder je de vraag, informeer je de klager over de aanpak van de klachtbehandeling en –procedure;
 • Leg je contact met de organisatie: stem je af, maak je praktische afspraken en geef je inzicht in een plan van aanpak voor de klachtbehandeling;
 • Neem je verklaringen af en onderzoek je relevante documenten;
 • Werk je samen in een onderzoeksteam van het LSR;
 • Schrijf je op basis van gevoerde gesprekken en documentatieonderzoek een heldere en zo objectief mogelijke analyse in de vorm van een rapport en je hanteert hierbij een methode gebaseerd op de Prisma-methodiek;
 • Verwerk je de uitkomsten van het onderzoek in een rapport wat door het LSR wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur van de betreffende zorginstelling.

Wat ben je?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat die op HBO-plus/academisch niveau functioneert. Je bent integer en betrouwbaar. Ook ben je als persoon evenwichtig en doortastend. Je bent empathisch en tactvol naar alle betrokkenen, met gevoel voor verhoudingen. Je ben onpartijdig en onbevooroordeeld.

Belangrijke vaardigheden waarover je beschikt zijn; goede uitdrukkings- en communicatieve vaardigheden, analytische, reflecterende en adviesvaardigheden.

Kennis van:

 • relevante wet- en regelgeving met name de Wkkgz;
 • ontwikkelingen in de zorg vallend onder de Wet Langdurige Zorg en Zvw (zorgverzekeringswet);
 • zorg- en kwaliteitsbeleid;
 • rechten en plichten (en rechtspositie) van cliënten, naasten, vertegenwoordigers en zorgaanbieders/verleners;
 • klachtrecht en klachtenprocedures, intern en extern;
 • principes en methoden van communicatie, gespreksvoering, onderhandeling en advisering, conflicthantering, bemiddeling en mediation;
 • kennis van en ervaring met de Prisma onderzoeksmethodiek;
 • psychologische processen bij ziekte, verlies, rouw en emotionele problemen, in samenhang met het krijgen van de rol van cliënt of klager;
 • beleids- en besluitvormingsprocessen binnen organisaties;
 • geautomatiseerde systemen voor tekst- en gegevensverwerking.

Je bent flexibel inzetbaar. Je bent in het bezit van een rijbewijs en bereid om te reizen (door heel Nederland).

Het LSR biedt

Een contract op oproepbasis. Salariëring conform de CAO Sociaal Werk schaal 9 (min. €2.951,- en max. € 4.118,-) bij een fulltime dienstverband op basis van een 36- urige werkweek. Deelname aan pensioenfonds PFZW (PGGM).

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de functie en solliciteren kunt u contact opnemen met Astrid van Houwelingen: 030-293 76 64. Postbus 8224, 3503 RE, Utrecht, a.vanhouwelingen@hetlsr.nl.

Delen op social media