Update: Uitstel kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg toegekend

Update: verzoek tot uitstel toegekend

Jaarlijks moeten zorginstellingen gehandicaptenzorg informatie over de kwaliteit van hun zorg en dienstverlening aanleveren. Daar hoort ook het kwaliteitsrapport bij. Door de coronacrisis is het voor zorgaanbieders moeilijk om het kwaliteitsrapport voor 1 juni 2020 af te hebben. Op verzoek van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg krijgen zorgaanbieders uitstel tot 1 oktober 2020.

Vanaf 2017 werken zorgorganisaties met het nieuwe Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.  Het kwaliteitskader is een lijst met afspraken over wat goede zorg is. Met veel aandacht voor leren en verbeteren. Het kwaliteitskader heeft drie bouwstenen. Eén daarvan is het onderzoeken van de mening en ervaringen van cliënten met de kwaliteit van de zorg. Het LSR is één van de organisaties die zo’n onderzoek mag doen. De informatie uit deze bouwstenen samen met andere informatie over bijvoorbeeld de verbeteracties komen in een kwaliteitsrapport. Zorgaanbieders moeten elk jaar zo’n rapport maken en voor 1 juni indienen bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Deze zorgt er voor dat het kwaliteitsrapport voor iedereen te lezen is.

Er is een Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg die het kwaliteitskader bewaakt. Het LSR zit in deze stuurgroep. Samen met de Inspectie, Zorgkantoren, beroepsverenigingen, VGN (de koepel van zorgorganisaties), ZiNL en de cliëntenorganisaties Ieder(in) en KansPlus.

Verzoek uitstel door coronacrisis

De Coronacrisis zorgt voor veel extra druk in de gehandicaptenzorg. Zorgaanbieders doen er alles aan om de zorg en ondersteuning voor hun cliënten zo goed mogelijk door te laten gaan. En daarnaast ook veel zorg en aandacht te besteden aan hun medewerkers.

De stuurgroep probeert zo goed mogelijk mee te denken en steeds te bekijken wat hij kan doen om de druk op zorginstellingen te verminderen. Zo ontstond het voorstel om de einddatum voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens en ook van het kwaliteitsrapport te verplaatsen naar 1 oktober 2020. Zorginstellingen die deze datum niet kunnen halen, mogen het tot en met 31 december 2020 indienen. Maar zij moeten wel aangeven wat de reden is. En zorginstellingen die het eerder dan 1 oktober in kunnen leveren, mogen dat doen.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft het ZiNL om dit uitstel gevraagd. ZiNL heeft akkoord gegeven op het voorstel van de stuurgroep.

Reactie ZiNL uitstel aanlevering kwaliteitsgegevens Gehandicaptenzorg verslagjaar 2019

Brief ZiNL_ Uitstel aanlevering kwaliteitsgegevens gehandicaptenzorg.

Nieuwsbericht VGN aanleveren kwaliteitsgegevens

Delen op social media

Over de auteur