In de Wmcz staat dat de zorgaanbieder schriftelijk ‘de wijze van benoeming’ regelt van de leden van de cliëntenraad (artikel 2, lid 2a). In uw instellingsbesluit moet beschreven staan welke rol de bestuurder heeft bij de besluitvorming over het lidmaatschap van de cliëntenraad.

Het kan zijn dat geregeld is dat de cliëntenraad zelf zijn leden benoemd. De bestuurder kan dan een adviesrecht, vetorecht of helemaal geen rol hebben. Het kan ook zijn dat de rollen omgekeerd zijn en dat de bestuurder de nieuwe leden benoemd. Vaak heeft de cliëntenraad dan een voordrachtsrecht, soms een adviesrecht of vetorecht.

In het voorbeeld instellingsbesluit van het LSR benoemd de cliëntenraad de nieuwe leden. Dit staat als volgt geformuleerd:

Artikel 4
1. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door de cliëntenraad.
2. Besluiten tot benoeming van een lid van de cliëntenraad worden met twee derde meerderheid van stemmen genomen.
3. Besluiten tot benoeming van een cliëntenraadslid worden bekend gemaakt aan de achterban en aan de raad van bestuur.
4. In afwijking van lid 1 worden de leden van de eerste cliëntenraad benoemd door de raad van bestuur.

Als er verkiezingen worden gehouden wordt het lidmaatschap verkregen op grond van de verkiezingsuitslag en is er geen benoemingsbesluit nodig.

Delen op social media

Over de auteur