Volgens artikel 3, lid 1 f van de Wmcz heeft de cliëntenraad adviesrecht over het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling.
Dit betekent dat de cliëntenraad inspraak heeft bij de benoeming van leden van de raad van bestuur voordat dit besluit genomen wordt.

In dit geval wordt het advies gevraagd als de betreffende persoon eigenlijk al lijkt te zijn aangesteld. Als de cliëntenraad eventueel een negatief advies zou willen geven is het niet meer mogelijk dit advies serieus te overwegen. Het gesprek dat de cliëntenraad met het toekomstige lid van de raad van bestuur heeft, lijkt in dit geval eerder een kennismakingsgesprek.

In de wet staat niets opgenomen over een procedure rondom de aanname van de raad van bestuur. Om in de toekomst deze situatie te voorkomen is het goed een procedure te bepalen. In deze procedure kan worden opgenomen wanneer en op welke manier de cliëntenraad in de sollicitatieprocedure betrokken wordt. Leg de afspraken rondom de procedure vast in de samenwerkingsovereenkomst.

Delen op social media

Over de auteur