Voor het antwoord op deze vraag zijn twee criteria belangrijk. Wiens besluit is het om te gaan samenwerken en wat houdt de samenwerking in?

Wanneer er sprake is van een voorgenomen besluit van de raad van bestuur over een duurzame samenwerking dan moet dit besluit voorgelegd worden aan de cliëntenraad. Dit staat in de wet Wmcz artikel 3.1.b ‘het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere instelling’. Dit is aan de orde als vakgroepen van verschillende ziekenhuizen gaan samenwerken op basis van een convenant tussen de raad van besturen en de medische staven van de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld als er afgesproken wordt dat de specialisten van de ziekenhuizen operaties van elkaar gaan overnemen.

Het kan ook zijn dat vakgroepen van verschillende ziekenhuizen onderling afspreken om te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Deze samenwerking is geen bestuursbesluit en is geen samenwerking zoals bedoeld in artikel 3.1.b van de Wmcz en is daarmee niet adviesplichtig.

Delen op social media

Over de auteur