Het is begrijpelijk dat een mentor zich betrokken voelt. Maar het werk van de
cliëntenraad staat los van het mentorschap voor een individuele cliënt.

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer
zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging,
verpleging, behandeling of begeleiding van een cliënt. De cliënt blijft wel zelf
handelingsbekwaam.

De adviesvragen die in de cliëntenraad behandeld worden zijn bedoeld voor
alle cliënten van de instelling. Het gaat dus juist niet om persoonlijke zaken.

Een mentor heeft alleen met zijn of haar cliënt te maken en niet met de keuzes
van de instelling. En daarmee ook niet met de onderwerpen in de cliëntenraad.

Delen op social media

Over de auteur