Een eerste stap voordat besloten wordt om een lid te schorsen of ontslaan, is een gesprek aangaan met het cliëntenraadslid. Hij wordt hierbij op zijn functioneren aangesproken en hij krijgt de mogelijkheid om zijn gedrag aan te passen.

Mocht het desondanks niet gaan, dan kan een procedure gestart worden om hem uit de raad te zetten. Meestal wordt de persoon eerst voor drie maanden geschorst. Na de drie maanden wordt besloten of het geschorste lid wordt ontslagen. Zowel voor het besluit over de schorsing als over het ontslag wordt in de raad gestemd. Deze stemming is schriftelijk en het besluit kan genomen worden als minimaal tweederde van de raadsleden voor het besluit stemt.

Als het goed is staan in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad bovenstaande stappen beschreven. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u op het ledendeel van de website van het LSR het voorbeeld huishoudelijk reglement downloaden. Hierin staat bij artikel 8 beschreven hoe de procedure in het reglement opgenomen kan worden.

Delen op social media

Over de auteur