De werktijden van cliënten kunnen niet zomaar veranderd worden. De cliëntenraad heeft hier verzwaard advies over zoals staat in artikel 3.1.L. Dit is namelijk een voor cliënten geldende regeling.

Binnen een maand nadat de cliëntenraad gehoord of gemerkt heeft dat de werktijden veranderd zijn, kan de raad nietigheid inroepen. Met nietigheid inroepen geef je aan dat de instelling de beslissing om de werktijden te veranderen ongedaan moet maken. Het besluit is dan officieel ongeldig.

Het inroepen van nietigheid moet schriftelijk gebeuren. In de brief waarin u als raad nietigheid inroept is het handig om aan te geven dat u bijvoorbeeld binnen een week een reactie van de bestuurder verwacht. In deze reactie moet hij of zij aangeven dat hij afziet van het besluit en een verzwaard adviesvraag aan de cliëntenraad gaat voorleggen.

Op de website van het LSR bij voorbeeldmaterialen is een modelbrief voor het inroepen van nietigheid te downloaden.

Delen op social media

Over de auteur