Het is beter als de manager zelf komt. De manager is namelijk de
gesprekspartner van de raad. Hij of zij vraagt het advies aan de raad over
plannen die gaan over veranderingen in de instelling.

Hij moet ook aanwezig zijn bij de vergadering om vragen van de raad over het advies te beantwoorden. En hij moet erbij zijn als de raad met het antwoord op de adviesvraag komt.

Soms kan het zijn dat iemand anders de gesprekspartner van de raad is.
Het is dan wel belangrijk dat deze persoon beslissingen mag nemen. Anders
kan de clientenraad zijn werk niet goed doen.

Delen op social media

Over de auteur