De bestuurder is in principe de gesprekspartner van de raad. Hij legt adviesvragen voor over onderwerpen waarover hij bevoegd is een besluit te nemen. De raad van toezicht beslist over zijn eigen reglement, de bestuurder heeft hier geen bevoegdheden. Het is daarom logisch dat niet de bestuurder advies vraagt, maar de raad van toezicht zelf.

In het reglement van de raad van toezicht kan staan hoe de raad van toezicht zich tot de cliëntenraad verhoudt. Hierin zou vastgelegd kunnen worden wanneer de raad van toezicht en de cliëntenraad elkaar spreken, waarover dat gaat en wat de positie van de bestuurder daarbij is.

Er zijn cliëntenraden die op vaste momenten in het jaar een overleg hebben met de raad van toezicht, vaak zonder de aanwezigheid van de bestuurder. De bestuurder wordt wel vooraf of achteraf geïnformeerd over de onderwerpen en uitkomsten van het overleg. Deze overleg momenten variëren van een tot zes maal per jaar. Soms is er ook een periodiek overleg van de cliëntenraad met de persoon uit de raad van toezicht die door de cliëntenraad bindend is voorgedragen.

Delen op social media

Over de auteur