Belangrijk is te kiezen welke rol en positie de raad wil innemen. De keus hangt af van wat de raad wil bereiken en hoe deze aansluit op de visie van de raad. Er zijn drie mogelijkheden:

Vraag de bestuurder een verbeterplan op te stellen waarin staat welke acties op welk termijn en met welk resultaat bereikt zijn. Geef over het verbeterplan een verzwaard advies. De raad toetst het traject van het verbeterplan. Kies voor deze rol wanneer het onderwerp kwaliteit één van de vele onderwerpen van de cliëntenraad is.
Stel als raad zelf een verbeterplan voor waarbij de raad aangeeft welke acties op welk termijn en met welk resultaat bereikt zijn. Ga in onderhandeling met de bestuurder over het verbeterplan. De raad kiest ervoor zelf initiatief te nemen. Kies voor deze rol wanneer het onderwerp kwaliteit het belangrijkste speerpunt is voor de cliëntenraad. Let op: zelf een verbeterplan opstellen kost tijd!
Kies als raad uit de grote hoeveelheid punten de drie belangrijkste verbeterpunten welke aansluiten bij de visie van de cliëntenraad. Wat wil de cliëntenraad over drie jaar bereikt hebben? Leg uit en stel voor, door middel van een ongevraagd advies, wat de cliëntenraad wil bereiken, wat de verbeterpunten de cliënten en de organisatie opleveren en eventueel hoe volgens de raad de organisatie de verbeterpunten kan bereiken. Vraag de bestuurder een plan te maken hoe de organisatie wil toewerken naar het realiseren van de verbeterpunten. De rol van de raad is adviserend. Kies voor deze rol wanneer de verbeterpunten aansluiten bij de visie van de cliëntenraad en de raad nog andere belangrijke speerpunten heeft.

Delen op social media

Over de auteur