Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Themabijeenkomst IZA waardevol  voor cliëntenraden

Vrijdag 1 maart vond bij het LSR een themabijeenkomst over het IZA en de regioplannen plaats. LSR-bestuurder Jasper Boele leidde de bijeenkomst. Hij gaf een podium aan gastspreker Klaartje Spijkers, senior adviseur patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland. Klaartje deelde niet alleen waardevolle inzichten, maar nam daarnaast signalen mee terug naar de landelijke overlegtafels. LSR-bestuurder Jasper Boele is blij met deze themabijeenkomsten. Net als zijn beleidscollega Helena Wiersma.

Eens in de zoveel tijd organiseert LSR een themabijeenkomst over een actueel onderwerp, waar cliëntenraden graag over bijgepraat worden of gedachten over wisselen. Op vrijdag 1 maart ging het over het Integraal Zorgakkoord, een thema waar bij het LSR regelmatig vragen over binnenkomen.

Veel interactie

LSR-beleidsmedewerker/ projectleider Helena Wiersma is tevreden met het verloop en de opbrengst van de bijeenkomst: ’Zoals gehoopt, kwamen er bij cliëntenraden veel vragen en praktijkervaringen los. Een raad vertelde bijvoorbeeld dat ze in de regio de suggestie hadden gedaan om een soort patiënteffectrapportage voor de regio in te zetten: een Inwoner Effect Rapportage. Verschillende raden waren geïnteresseerd en vroegen de raad om hen hierover op de hoogte te houden.’

Een ander resultaat punt waar Helena blij mee is, is de gegroeide bewustwording bij cliëntenraden. Helena: ‘Enkele raden zeiden zich te zijn gaan realiseren dat ze invloed kunnen hebben op de rol die hun zorgaanbieder in de regio speelt. Dat is heel goed!’

Een van de aanwezige cliëntenraadsleden vroeg of de cliëntenraad niet het onderspit delft, bij beslissingen met grote impact, zoals de sluiting van een SEH. Volgens LSR-directeur Jasper Boele zit hier de belangrijkste bewustwording: ‘Als cliëntenraad sta je sterk, want je hebt de Wmcz achter je staan. Het is fijn te merken dat cliëntenraden zien welke invloed zij hebben. Hiervoor bestaat het LSR.’

Brengen en halen

Het LSR zit weliswaar dicht op het vuur. Maar er zijn mensen die letterlijk aan tafel zitten met de andere beslissers en daarom nóg beter kunnen vertellen wat er rondom IZA speelt. Senior adviseur patiëntenbelang Klaartje Spijkers is zo iemand. Als deelnemer aan het Bestuurlijk Overleg IZA zit zij met de andere IZA-zorgpartijen om tafel om afspraken te maken.

Klaartje kwam niet alleen informatie en inzichten delen, maar ook halen, om mee te nemen bij de belangenbehartiging op landelijk niveau. En ook zij vond de bijeenkomst heel nuttig: ‘Ik realiseerde me hierdoor dat we als landelijke patiëntenkoepels meer moeten afstemmen met de lokale partijen. Anders komen lokaal, regionaal en nationaal los van elkaar te staan. Wat lokaal of regionaal niet opgelost kan worden, moet ook nationaal gesignaleerd worden aan de juiste tafels. Deze rol neem ik op me.’

Vaste stroom geïnteresseerden

Met de themabijeenkomsten heeft het LSR volgens Helena iets goeds te pakken: “Er komt een vaste stroom van geïnteresseerde deelnemers op af, veelal goed geïnformeerde raadsleden uit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en revalidatiecentra, die iedere keer voldoende nieuws horen om te blijven terugkomen. Mede dankzij de inbreng van gastprekers als Klaartje. De reacties waren ook nu weer positief en men heeft behoefte aan een vervolg. Dit gaat er dus zeker komen.”

De themabijeenkomsten van het LSR zijn voor cliëntenraden die lid zijn van het LSR. Is uw raad nog niet lid, maar heeft u wel interesse? Kijk dan snel eens naar ons aanbod.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief