Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

De Tweede Kamer heeft 5 juni jl. de voorstellen controversieel te verklaren onderwerpen in stemming gebracht. Begeleiding AWBZ naar Wmo, de Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ) en de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) zijn controversieel verklaard.

De behandeling van de onderwerpen, wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen. Er kunnen ook nog nieuwe onderwerpen aan de lijst worden toegevoegd. De lijst kan de komende weken dus nog weer veranderen.

Procedure

Hoe wordt de lijst met controversiële onderwerpen samengesteld? Elke commissie heeft de afgelopen weken gekeken welke onderwerpen zij in behandeling heeft. Tijdens een procedurevergadering hebben de commissies bij meerderheid besloten welke onderwerpen zij willen voorstellen om controversieel te verklaren. Ook fracties konden een voorstel doen om een onderwerp toe te voegen aan de lijst. Tijdens de stemmingen van dinsdag 5 juni werden de voorstellen van alle Kamercommissies en van alle fracties in stemming gebracht.

Lijst controversieel verklaarde onderwerpen

Overzicht voorliggende wetsvoorstellen zorg

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief