Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Opleidingen voor de ambtelijk secretarissen van cliëntenraden

LSR werkt samen met AS-opleidingen t.a.v. het aanbod van opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Vanuit een gezamenlijke visie over de kwaliteit van ondersteuning van cliëntenraden zijn LSR en AS-opleidingen een partnerschap aangegaan om deze opleidingen gezamenlijk aan te bieden.

Download hier de Flyer cliëntenraad-opleidingen i.s.m. AS-opleidingen.

Cliëntenraden kunnen twee leergangen voor de cliëntenraden volgen; BASIS en VERDIEPING. Beide opleidingen kenmerken zich door een sterke vertaling van theorie naar praktijk, inhoudelijke actualiteit en een persoonlijke aanpak. Daarnaast is er de mogelijkheid om verschillende aanvullende modules te volgen.

De opleidingen voor ambtelijk secretarissen

De BASIS opleiding is voor de startende ambtelijk secretaris. De nadruk ligt op de rol, positie en taken van de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris. Natuurlijk is er ruime aandacht voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

Met de opleiding VERDIEPING ontwikkelt de ambtelijk secretaris zijn cliëntenraadskennis op beleidsniveau. Er wordt ruime aandacht besteed aan actuele onderwerpen en ontwikkeling van (persoonlijke) adviesvaardigheden.

De opleidingen BASIS en VERDIEPING bestaan, naast de startmodule, uit meerdere modules die ook los te volgen zijn. De criteria voor het behalen van een diploma zijn voor beide opleidingen: volgen van 5 modules binnen twee jaar, uitvoeren van een praktijkopdracht en twee coachgesprekken via skype.

Als ambtelijk secretaris kun je dus in een kort tijdsbestek twee VASMO* gecertificeerde leergangen afronden die jou een bredere inzetbaarheid garanderen.

* de vakopleidingen ambtelijk secretaris ondernemingsraad en cliëntenraad zijn VASMO gecertificeerd.

Interview ambtelijk secretarissen

Modules

Voor zowel BASIS als VERDIEPING geldt dat je overige modules kunt volgen. Dit samen met deelnemers aan de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad. Hierdoor kunnen deelnemers  van zowel cliëntenraden als ondernemingsraden ervaringen uitwisselen. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende modules:

Inrichting cliëntenmedezeggenschap

Verdieping wet en regelgeving: Wmcz 2018

Communicatie in lastige situaties

Methodieken: Kennis en toepassing van analysemodellen

Methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen

Methodieken: Groepsdynamica

Praktijk voor cliëntenraad VERDIEPING

Coaching voor cliëntenraad VERDIEPING

De modules kunnen apart worden gevolgd en niet noodzakelijkerwijs in een specifieke volgorde en op verschillende niveaus. Je kunt hiermee je eigen keuze maken uit een menu van modules die op dat moment aansluiten op jouw specifieke wensen en/of benodigde vaardigheden.

Over AS-opleidingen

AS-opleidingen is een initiatief van OR-ondersteuning, intermediair en uitzendbureau voor medezeggenschapsspecialisten. OR-ondersteuning heeft sinds de oprichting in 2004 grote deskundigheid opgebouwd op het gebied van ambtelijk secretarissen en werken voor en met ambtelijk secretarissen.

Meer informatie

AS-opleidingen
Liza Arends, 0182 231 270
E-mail: liza@or-ondersteuning.nl

LSR
Elise Koekkoek, 030-293 76 64
E-mail: e.koekkoek@hetlsr.nl

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief