Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Omschrijving project

De revalidatiesector hecht aan zichtbaarheid van de kwaliteit van de geboden zorg om zo externe verantwoording te kunnen afleggen aan revalidanten en financiers. Om dit doel te bereiken zal de de projectgroep een visiedocument opstellen en specifieke kwaliteitsindicatoren ontwikkelen met bijgehorende meetinstrumenten.

Doel project

Het doel van het project is inkoopinformatie te kunnen bieden voor verzekeraars, toezichtinformatie voor de inspectie, spiegel- en verbeterinformatie voor revalidatiecentra en keuze-informatie voor de revalidant.

Doelgroep

Revalidatiesector

Resultaat project

  • visiedocument
  • set prestatie-indicatoren
  • meetinstrumenten
  • etalage – en etalage- plus- informatie voor publieke kanalen
  • een raamwerk informatievoorziening voor cliënten

De indicatoren voor kwaliteit, een andere opbrengst van het project, worden in 2013 gebruikt om een beeld te schetsen van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in de revalidatiesector. Eind 2013 zullen de resultaten publiek worden gemaakt. Het LSR blijft betrokken bij het vervolg van het project.

Looptijd

2011 tot eind 2012

Subsidiënt

Fonds PGO

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit: LSR, Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Revalidatie Nederland, Wetenschappelijke Vereniging van Revalidatieartsen, Zorgverzekeraard Nederland. Het project wordt verder ondersteund door diverse patiëntenverenigingen (BOSK, VSN, CVA vereniging ‘samen verder’, Stichting Pijn-Hoop (Chronische Pijn), Dwarslaesie Organisatie Nederland, Vereniging Cerebraal).

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief