Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

In de praktijk blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de wet, van de betekenis en toepassing ervan en van hun rechten als cliënt. Ieder(In) heeft daarom samen met cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, LFB, KansPlus, Per Saldo en LSR een projectaanvraag voor subsidie ingediend dat is toegekend.  Dit met als doel het cliëntperspectief bij de implementatie van de Wzd beter voor het voetlicht te brengen.

Wat gaan we doen?

In 2022 en 2023 zullen verschillende activiteiten, resultaten en met daaraan gekoppelde acties worden uitgevoerd:

Activiteit 1: Belangen behartigen en netwerk opbouwen

Het cliëntperspectief brengen we in bij werkgroepen, beleidstafels en bestuurlijke overleggen. Er wordt zo ook juridische kennis over de Wzd vanuit het cliëntperspectief ontwikkeld. Concreet gaan we:

  1. Inventariseren van alle projecten en initiatieven vanuit de cliëntenorganisaties
  2. Overleggen over juridische aspecten
  3. Organiseren van een landelijke bijeenkomst ‘Stem van de cliënt’

Activiteit 2: Signaleren

We willen inzicht krijgen in de specifieke vragen en knelpunten bij de uitvoering van de wet. Is er sprake van een gecoördineerde stem vanuit cliënten en naasten, ten behoeve van belangenbehartiging en wetsevaluatie? Dit gaan we doen door:

  1. Het opstellen van signaalrapportages met daarin ervaringen met de Wzd

Activiteit 3: Informatieverspreiding

We willen ervoor zorgen dat informatie over de Wzd voor cliënten en naasten actueel, goed vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Dat cliënten en naasten zich gesterkt voelen in hun positie en beter in staatzijn de dialoog te voeren over de toepassing van de Wzd in het dagelijks leven. Dit gaan we doen door:

  1. Digitale voorlichting te ontwikkelen
  2. Het ontwikkelen van schriftelijke voorlichting en advies
  3. Te zorgen voor informatievoorziening in samenwerking met stakeholders
Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief