Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Omschrijving project

Mantelzorgers zoals ouders, partners of kinderen spelen een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Om er voor te zorgen dat de mantelzorger deze rol goed kan vervullen heeft hij/zij ondersteuning nodig. De praktijk leert dat deze ondersteuning in beperkte mate geboden wordt door revalidatiecentra.

Met dit onderzoek hoopt het LSR, in samenwerking met andere partijen binnen de revalidatiezorg, zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers, het beschikbare aanbod en het aanbod dat ontwikkeld zou kunnen worden voor deze doelgroep.

Doel project

Doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers, het beschikbare aanbod en het aanbod dat ontwikkeld zou kunnen worden voor deze doelgroep.

Doelgroep

Mantelzorgers zoals ouders, partners, kinderen van patiënten die dagelijks betrokken zijn bij het leven en de zorg van revaliderende patiënten.

Resultaat project

Een ondersteuningsaanbod in de revalidatiezorg voor mantelzorgers.

Looptijd

2011 – 2014

Subsidiënt

Fonds PGO

Stand van zaken

Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de revalidatie heeft in 2012 plaatsgevonden. Zie hiervoor het Rapport Ondersteuningsbehoeften Mantelzorgers in RevalidatiezorgReadSpeaker Lees voor. Voor de aandoening ALS is een apart rapport verschenen. Rapport Ondersteuningsbehoefte Mantelzorgers in de Revalidatiezorg (ALS)ReadSpeaker Lees voor

Voor cliëntenraden in de revalidatie is een Bewaarkaart Mantelzorg en cliëntenraden in de revalidatieReadSpeaker Lees voor

ontwikkeld. Deze handreiking kan hen ondersteunen in het op de kaart zetten van Mantelzorg in hun revalidatiecentrum. De Bewaarkaart bevat concrete, beleidsmatige en organisatorische suggesties die een cliëntenraad kan gebruiken voor het opstellen van een advies aan de raad van bestuur. De suggesties hebben betrekking op het Informeren en bewustmaken, het Signaleren van overbelasting, het Doorverwijzen, het Actief ondersteunen en het bieden van een Eigen ondersteuningsaanbod als revalidatiecentrum aan mantelzorgers.

Eind 2013 heeft het LSR een landelijke bijeenkomst voor alle cliëntenraden in de revalidatie georganiseerd over Mantelzorg. Daarnaast zijn enkele cliëntenraden begeleid ten aanzien van het formuleren van een visie en het vaststellen van acties op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Vanaf eind november loopt een een enquête die verstuurd is naar cliëntenraden waarin gevraagd wordt naar de stand van zaken op het gebied van mantelzorg in hun revalidatiecentrum.

Eind 2014 wordt het project afgesloten. Begin 2015 zullen alle resultaten van dit project  worden gepubliceerd.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief