Omschrijving project

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking via stripverhalen makkelijker (zelfstandig) informatie begrijpen dan via een verhaal met pictogrammen? LSR en LFB hebben hier onderzoek naar gedaan. Twee thema’s – de ov-chipkaart in de bus en regie eigen leven – zijn uitgewerkt in een verhaal met pictogrammen en een stripverhaal. Dertig testpersonen met een verstandelijke beperking hebben twee verhalen gelezen en zijn daarna geïnterviewd.

Doel project

  • Inzicht hebben in de mate waarin het overbrengen van informatie via beeldverhaal (strips) aan mensen met een verstandelijke beperking leidt tot het meer zelfstandig opdoen van informatie.
  • Een handreiking bieden aan makers van informatiemateriaal.

Doelgroep

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Makers van informatiemateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaat project

  • Onderzoeksrapport dat tevens als handleiding voor makers van informatiemateriaal kan dienen.
  • Infomatiekaart in eenvoudige taal met conclusies en tips.

Looptijd

2010-2011

Subsidiënt

logo NSGKNederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Projectleider/contactpersoon

Heleen van Veen; h.vanveen@hetlsr.nl

Meer Informatie

Delen op social media