Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Omschrijving project

Mensen met een lichamelijke functiebeperking die woonachtig zijn in zorginstellingen komen dagelijks maatschappelijke belemmeringen tegen. Het project ‘Disability management in de praktijk’ onderzoekt de facetten van het managen van maatschappelijke belemmeringen, door middel van interviews met cliënten, managers en begeleiders. De rapportage geeft weer welke mogelijkheden er zijn om je beperking te managen. Het bevat conclusies en aanbevelingen voor zowel cliënten als zorginstellingen. Een flyer ‘Disability Management’ vergroot het bewustzijn, de kennis en de vaardigheden van cliënten en zorginstellingen op het terrein van disability management.

Doel project

Dit project is gericht op het onderzoeken en inzichtelijk maken van disability management in de praktijk. Dat gebeurt door het in kaart brengen van alle facetten die een cliënt van een zorginstelling moet managen om zijn leven draaiende te houden.

Doelgroep

Mensen met een lichamelijke beperking die gebruik maken van zorginstellingen.

Resultaat

Looptijd

2011-2012

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief