Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Omschrijving project

In dit project worden twee CQI vragenlijsten ontwikkeld door het Nivel en het LSR, één voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar en één voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Het is voor het eerst dat er een CQI komt voor deze jonge leeftijdsgroep. De tot nu toe ontwikkelde CQI vragenlijsten zijn voor mensen vanaf 16 jaar of voor ouders.

De ontwikkel- en testfase correspondeert met de taken die CKZ voorschrijft om te komen tot geaccrediteerde vragenlijsten.

Specifiek aan de vragenlijsten is de aandacht voor kinderthema´s met betrekking tot de kwaliteit van zorg en zaken als begrijpelijkheid, vormgeving en betrouwbaarheid.

In totaal werken vijf revalidatiecentra mee aan het project. Een klankbordgroep onder leiding van het CKZ begeleidt het proces. Hieraan nemen deel de BOSK, St. Wesp, Revalidatie Nederland, NPCF, een zorgverzekeraar en een revalidatiecentrum .

Doel project

Het project maakt deel uit van een groter project. Dit project heeft als hoofddoelstellingen: ´het betrekken van specifieke doelgroepen bij het beoordelen van de kwaliteit van leven en van de ontvangen zorg en dienstverlening´ en ´het versterken van de positie van alle cliënten (zeggenschap en medezeggenschap) bij het verbeteren van de zorg en dienstverlening in de revalidatie en gehandicaptenzorg´.

De specifieke doelstelling van dit deelproject is: het ontwikkelen en uittesten van een CQI Revalidatiezorg voor kinderen/jongeren tussen de 8 en 15 jaar, afgestemd op hun niveau en belevingswereld.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen de 8 en 15 jaar.

Resultaat project

Twee aangepaste, op de specifieke doelgroep van kinderen en jongeren toegesneden versies van de CQI Revalidatiecentra: een versie voor kinderen van 8 tot 11 jaar en een versie voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Toepassing van deze vragenlijsten kan voorzien in meer op de specifieke doelgroep gerichte keuze- en verbeterinformatie met betrekking tot revalidatiecentra.

Looptijd

Maart 2011 tot en met 2012

Subsidiënt

Fonds PGO

Projectleider/contactpersoon

Helena Wiersma vanuit het LSR. En vanuit het NIVEL: Herman Sixma en Maarten Krol

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief