Het LSR organiseert samen met KansPlus een jaarlijks congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het congres komt tot stand met subsidie van het ministerie van VWS; van 2019 tot en met 2021 binnen het programma Volwaardig Leven.

Eerste vrijdag van december

Het congres vindt op de eerste vrijdag van december plaats en verwelkomt steeds het maximale aantal van 400 bezoekers, bestaande uit zowel cliëntenraadsleden (cliënten en naasten/vertegenwoordigers) als professionals.

Digitaal congres

In 2020 vond het congres voor het eerst digitaal plaats. Klik hier voor een verslag van deze dag en om het congres terug te kijken.

In 2021 vindt het congres plaats op vrijdag 3 december.

Delen op social media