Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Omschrijving project

De methodiek Beelden van Kwaliteit is gericht op het overbruggen van de afstand tussen goede zorg en verantwoorde zorg in drie stappen: waarnemen, waarderen, ontwikkelen.

Het waarnemen vindt plaats via de kwalitatieve onderzoeksmethode participatieve observatie. Antropologen of hiertoe getrainde begeleiders brengen de ervaringen van cliënten met een ernstig meervoudige beperking in beeld. De waardering ofwel interpretatie van deze observaties wordt gedaan door een kwaliteitspanel bestaande uit diverse stakeholders als de cliëntenraad, zorgverzekeraar, management. Het ontwikkelen gebeurt middels het benoemen van verbeterpunten en verankering van het geleerde.

Doel project

Werken aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk verantwoorde kwalitatieve aanpak van kwaliteitsverantwoording gericht op mensen met een ernstig meervoudige beperking. Enkele randvoorwaarden zijn dat het afgestemd is op de domeinen van Schalock en dat het input oplevert voor verbeteringen.

Dit project is onderdeel van een overkoepelend project met als hoofddoelstellingen:

  1. Het betrekken van moeilijke en/of specifieke doelgroepen uit de revalidatie (kinderen/jongeren en mantelzorgers) en gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke beperking van midden en laag niveau) bij het beoordelen van de kwaliteit van leven en van de ontvangen zorg en dienstverlening.
  2. Het versterken van de positie van alle cliënten (zeggenschap en medezeggenschap) bij het verbeteren van de zorg en dienstverlening in revalidatiecentra en instellingen voor mensen met een beperking.

Doelgroep

Het project richt zich op cliënten die gebruik maken van de Gehandicaptensector.Het betreft cliënten met een lichte maar met name matige of ernstig meervoudige verstandelijke beperking voor wie bestaande cliëntraadplegingen niet of minder geschikt zijn. Op dit moment is het zo dat hun mening niet of via hun verwanten in kaart wordt gebracht. Ook deze cliënten hebben recht op het geven van hun mening. Dit versterkt hun positie binnen de zorginstelling en vergroot de mate waarin zij regie kunnen voeren in hun leven.

Door de juiste (communicatieve) voorwaarden te scheppen, willen CKZ en LSR zorgen dat er ook voor deze doelgroep een instrument ter beschikking komt.

Resultaat project

Het realiseren van een kwaliteitsinstrument dat op een kwalitatieve manier bij mensen met een ernstig meervoudige beperking de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg in beeld brengt. Ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsverantwoording.

Looptijd

2011 tot en met 2014

Subsidiënt

Fonds PGO

Projectleider/contactpersoon

Helena Wiersma; h.wiersma@hetlsr.nl

Stand van zaken project

Inmiddels zijn binnen de kaders van het project bij meer dan 10 locaties observaties uitgevoerd. Hiervan zijn rapportages gemaakt. Kwaliteitspanels hebben met de teams gekeken naar verbeterpunten.

In 2013 is gestart met nieuw, aanvullend onderzoek naar de methodiek Beelden van Kwaliteit in combinatie met de ondersteuningsplansystematiek van zorginstellingen. Het LSR heeft gestructureerde interviews gehouden met afzonderlijk cliënten en begeleiders, voorafgaand aan de observaties en naderhand.

Belangrijke vragen zijn of Beelden van Kwaliteit een bijdrage levert aan een andere manier van kijken naar cliënten door begeleiders, meer vanuit ontwikkelingsperspectief. En de vraag of dit is terug te vinden in de ondersteuningsplannen van cliënten.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief