Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Project Medezeggenschap en Toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna éénderde van de volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe toegankelijk zijn eerstelijnsorganisaties eigenlijk voor deze mensen? Hoe kunnen cliëntenraad en eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep volwassenen verbeteren? En hoe kan de cliëntenraad deze groep mensen bereiken en betrekken en zo medezeggenschap inclusiever maken?

In veel eerstelijnsorganisaties zijn cliëntenraden nieuw, sinds de Wmcz 2018. Een belangrijk inhoudelijke onderwerp als gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg, biedt de mogelijkheid om medezeggenschap op de kaart te zetten en verder vorm te geven. Dit om de kwaliteit van zorg ook voor hen te verbeteren.

Handreiking en workshops

De handreiking en workshop gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg zijn het eindproduct van het ZonMw project ‘Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’. Deze bieden handvatten voor clientenraden om hiermee aan de slag te gaan, samen met de eerstelijnsorganisatie.

Proeftuin

Aan het project hebben cliëntenraden en medewerkers van GAZO, Medrie en HAP Rijnmond deelgenomen als proeftuin. De geleerde lessen en ervaringen komen in de handreiking en workshop terug.

Handreiking Samen voor toegankelijke zorg

Workshop gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg

Wil je de Workshop Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg in company afnemen met je eigen cliëntenraad? Dat kan, neem dan contact op met de adviespunt van het LSR via adviespunt@hetlsr.nl of 030 299 00 04.

Het LSR voerde het project samen met Pharos uit, met subsidie van ZonMW in het kader van het Voor elkaar!-programma. Het project is januari 2021 gestart en liep tot en met juni 2021.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief