Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Aandacht voor gezondheidsvaardigheden blijft nodig voor gelijke kansen op goede, toegankelijke zorg. Met de nieuwe handreiking ‘Toegankelijke zorg voor iedereen’ hebben cliëntenraden een middel in handen gekregen om aandacht te (blijven) geven aan dit belangrijke onderwerp.

Bijna één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben grotere moeite met gezond blijven, doordat zij de benodigde informatie niet krijgen, niet kunnen vinden, of niet kunnen begrijpen of toepassen. Hierdoor ontvangen zij soms kwalitatief mindere zorg. Dat kan niet, vindt het LSR. Daarom helpen wij cliëntenraden aandacht te geven aan gezondheidsvaardigheden.

Projectleider Helena Wiersma: ‘Een van de meest recente resultaten is de handreiking Toegankelijke zorg voor iedereen. Cliëntenraden kunnen het onderwerp gezondheidsvaardigheden namelijk als geen ander op de agenda zetten. Maar hoe? En wat zouden ze nog meer kunnen doen? Dat staat allemaal in de handreiking, bedoeld voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg, ziekenhuizen en revalidatie. Het eerste hoofdstuk bevat informatie over thema’s die invloed hebben op toegankelijkheid. Denk aan digitalisering en regionalisering. In het hoofdstuk erna staan werkbladen waarmee de raden direct aan de slag kunnen.’

Aangepast aan ontwikkelingen in de zorg

In 2021 ontwikkelde het LSR samen met Pharos en cliëntenraden al de handreiking Samen voor toegankelijke zorg. Inmiddels zijn er allerlei ontwikkelingen in de zorg, zoals de eerdergenoemde digitalisering die verder heeft doorgezet, en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen heeft het LSR de handreiking vernieuwd.

Helena: ‘De nieuwe handreiking biedt veel actuele informatie, zoals informatie over het IZA en is zo gemaakt dat cliëntenraden er zelf mee aan de slag kunnen. Bovendien is deze handreiking niet alleen voor de eerstelijnszorg geschreven, maar nu ook voor ziekenhuizen en revalidatie.’

Onderdeel van groter geheel

De handreiking is niet het enige wat het LSR recent aan aandacht voor gezondheidsvaardigheden heeft gedaan, legt Helena uit: ‘Het was onderdeel van een project dat ZonMw heeft gefinancierd (08391062310002). Daarin hebben we onder andere cliëntenraden gevraagd om mee te denken.’

‘Wat we tijdens het project leerden, hebben we met alle geïnteresseerde raden gedeeld tijdens een themabijeenkomst Technologie en gezondheidsvaardigheden, op 23 mei jl. Daar werden onder meer samenwerkingen tussen ziekenhuizen en bibliotheken genoemd, die mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden leren inloggen op het patiëntenportaal. Dat soort goede voorbeelden horen en delen we graag.’

Meer weten?

Het project is nu klaar. Maar onze inspanningen voor gezondheidsvaardigheden stoppen hierbij niet. We blijven cliëntenraden op alle mogelijke manieren informeren en bijstaan.

Heeft u vragen over het project of over de handreiking ‘Toegankelijke zorg voor iedereen’? Mail dan ons adviespunt, via adviespunt@hetlsr.nl.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief