Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Politiek moet problemen gehandicaptenzorg snel aanpakken

Personeelswisselingen, gebrek aan passende woon- en logeerplekken, toenemende wachtlijsten en familie en naasten die de (mantel)zorg niet meer aankunnen. Cliëntenorganisaties ontvangen bijna dagelijks meldingen over schrijnende situaties in de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Komende donderdag zou de Tweede Kamer eindelijk het gehandicaptenbeleid bespreken, maar het debat wordt opnieuw uitgesteld. We hoopten op een goed en constructief debat, want mensen die hun leven lang zorg en ondersteuning nodig hebben en hun naasten snakken naar oplossingen voor bovengenoemde problemen. Ieder(in) en partners zoals LSR doen een stevig beroep op de Tweede Kamer om het Commissiedebat Gehandicaptenbeleid snel weer op de agenda te zetten en het onderwerp de aandacht te geven die het verdient.

Brief aan Tweede Kamer

In de gehandicaptenzorg zijn persoonlijke aandacht, nabijheid en continuïteit onmisbaar. Maar nu al zijn er onvoldoende medewerkers en plekken. Met name mensen die complexe zorg nodig hebben en hun naasten lijden daar ernstig onder. In een brief aan de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt Ieder(in) samen met een aantal lidorganisaties om toegang tot passende zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking te garanderen. Zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Daarnaast vragen we de Kamer om de stapeling van zorgkosten voor deze groep mensen terug te dringen. En om mensen met een beperking en hun naasten beter te betrekken bij beleid.

Blijvend aandacht nodig voor mensen met beperking en naasten

De betrokken partijen verstuurden de brief in aanloop naar het debat over gehandicaptenbeleid dat zou plaatsvinden op 14 september aanstaande. Het debat is helaas opnieuw uitgesteld. Volgens Ieder(in) moet er blijvend en integraal aandacht zijn voor problemen van mensen met een levenslange, levensbrede beperking en hun naasten. Waarom dit van belang is, bespreekt Ieder(in)-directeur Illya Soffer met VGN-voorzitter Boris van der Ham in deze podcast van VGN.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief