Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Informatiemateriaal

Om u op de hoogte te houden en te ondersteunen bij uw activiteiten, brengt het LSR informatieve folders, brochures, beeldmateriaal, voorbeeldmateriaal en handboeken uit. In de publicaties van het LSR kunt u lezen over het werk van de cliëntenraad, rechten als cliënt, informatie over diverse thema’s. Ze zijn bedoeld voor cliëntenraden, cliënten,  raden van bestuur, directies, managers, ondersteuners, coaches, ambtelijk secretarissen en functionarissen medezeggenschap. Van de meeste publicaties is ook een versie eenvoudig lezen beschikbaar.

Aangesloten cliëntenraden krijgen automatisch één gratis exemplaar van iedere nieuwe brochure toegestuurd. Het gaat hierbij om informatiemateriaal dat specifiek is gericht op de sector waar de cliëntenraad actief is.

In de webwinkel op deze website vindt u een overzicht en bestelmogelijkheid. U kunt de productenbestellijst ook opvragen bij het adviespunt.

Digitale nieuwsbrieven

Het LSR heeft twee digitale nieuwsbrieven:

  1. LSR-nieuwsbrief met nieuws vanuit het LSR.
  2. E-weeknieuws met ‘knipselnieuws’ uit de zorg en welzijn; alléén voor leden (wekelijks).

Kwartaalperiodieken

Het LSR geeft twee kwartaalperiodieken uit met informatie, handvatten, interviews en artikelen op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap:

MEDEzeggenschap magazine

Over zeggenschap en medezeggenschap in de curatieve sector.

Samenspraak

Over zeggenschap en medezeggenschap in de gehandicaptenzorg. Samenspraak heeft een bijlage met pictogrammen.

Cliëntenraden die lid zijn van het LSR ontvangen één jaarabonnement gratis. Extra abonnementen kosten leden € 15,00. Niet leden betalen voor een jaarabonnement € 40,00.

Samenspraak en MEDEzeggenschap zijn ook beschikbaar als gesproken versie en in wordversie.

Redactie

Opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar redactie@hetlsr.nl

Proefnummer en abonnement

Voor een gratis proefnummer of een abonnement kunt u contact opnemen met het secretariaat info@hetlsr.nl of 030 – 293 76 64.

Voorbeeldmaterialen

Speciaal voor leden heeft het LSR voorbeeldmateriaal en formats ontwikkeld. U kunt deze aanpassen aan uw eigen cliëntenraad of organisatie. Het gaat om voorbeelden van reglementen, voorbeeldprofielen, een advertentie enzovoort. Deze voorbeelden kunt u downloaden van onze Kennisbank. U kunt ze ook opvragen bij het adviespunt.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief