Oproep Tweede Kamer: aandacht gevolgen COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Aandacht in het politieke debat voor mensen met een beperking, bezoekregeling op maat, meer beschermende maatregelen, testen en een integraal crisisplan. Dat bepleiten belangenorganisaties, waaronder het LSR, in een brief aan de Tweede Kamer.

Belangenorganisaties, waaronder het LSR, roepen de Tweede Kamer op maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking.Bij de maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vooral uitgegaan van het medisch perspectief en worden alle mensen over één kam geschoren. Dit geldt zowel ten aanzien van het verstrekken van beschermende middelen en tests, als ten aanzien van de bezoekregeling.

Beschermende middelen en tests

We zien dat veel mensen met een verstandelijke beperking het emotioneel erg moeilijk hebben met het feit dat contact met de naaste familie niet mogelijk is. Verstrekking van beschermende middelen kan bezoek mogelijk maken en voorkomt ernstige psychische/emotionele schade bij mensen.

Bezoekregeling

De fysieke gezondheid is bij 75% van de mensen met een verstandelijk beperking niet anders dan die van de gemiddelde Nederlander. Ze worden echter ernstig in hun vrijheid en in het contact met hun familie beperkt, omdat ze in een zorginstelling wonen en daardoor onder de algemene bezoekregeling vallen. Eerder al deed het LSR een oproep aan cliëntenraden de bezoekregeling te bespreken.

Crisisplan

Als verstandelijk gehandicapten organisaties ondersteunen we de inzet van koepelorganisatie Ieder(in) om tot een crisisplan te komen. Op de korte termijn willen de organisaties echter dat vanuit de politiek aangedrongen wordt op meer maatwerk. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn: aandacht voor kwaliteit van leven, zorgvuldige risico afweging zowel op medisch als sociaal-emotioneel gebied, dialoog met cliënten en naasten over persoonlijke vrijheid en contact met familie, inzet van beschermende maatregelen en tests om contact met familie mogelijk te maken.

Brief oproep aan woordvoerders gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer

 

 

Delen op social media

Over de auteur