Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
Nieuw: handreiking en workshop Gezondheidsvaardigheden en Medezeggenschap in de eerstelijnszorg

Eén derde van de volwassenen heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Cliëntenraden kunnen een belangrijke rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Samen met Pharos ontwikkelden we een handreiking en workshop voor cliëntenraden die hiermee aan de slag willen.

Hoe toegankelijk zijn eerstelijnsorganisaties eigenlijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Hoe kunnen cliëntenraad en eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep volwassenen verbeteren? Zodat ook voor hen de zorg verbetert. En hoe kan de cliëntenraad deze groep mensen betrekken en zo medezeggenschap inclusiever maken?

Rol cliëntenraad

In veel eerstelijnsorganisaties zijn cliëntenraden, sinds de Wmcz 2018, nieuw. Als cliëntenraad kun je een belangrijke rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren. De handreiking en workshop bieden handvatten voor clientenraden om hiermee aan de slag te gaan, samen met de eerstelijnsorganisatie.

Daarnaast helpen handreiking en workshop om toe te werken naar inclusieve medezeggenschap, waarbij mensen uit de achterban met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden worden betrokken.

Belangrijke inhoudelijke onderwerpen als gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg, bieden de mogelijkheid om medezeggenschap op de kaart te zetten en verder vorm te geven. Dit om de kwaliteit van zorg voor iedereen te verbeteren.

Handreiking en workshop

De handreiking en workshop ‘Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg’ zijn het eindproduct van het ZonMw project ‘Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’.

Handreiking en workshop kunnen de cliëntenraad helpen een rol in te nemen om de toegankelijkheid van eerstelijnsorganisaties te verbeteren voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast helpen handreiking en workshop om toe te werken naar inclusieve medezeggenschap. Medezeggenschap waarbij mensen uit de achterban met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden worden betrokken.

De handreiking is opgebouwd als een menukaart van verschillende instrumenten die kunnen helpen bij dit proces. Ook bevat de handreiking diverse voorbeelden en geleerde lessen uit de drie proeftuinen die met het thema gezondheidsvaardigheden aan de slag zijn gegaan.

Aan het project hebben cliëntenraden en medewerkers van GAZO, Medrie en HAP Rijnmond deelgenomen als proeftuin. De geleerde lessen en ervaringen komen in de handreiking en workshop terug.

Handreiking Samen voor toegankelijke zorg

Workshop gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg – 10 december 2021

Wil je de Workshop Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg in company afnemen met je eigen cliëntenraad? Dat kan, neem dan contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030 299 00 04.

Meer informatie over medezeggenschap cliëntenraden in de eerstelijnszorg

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief