Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
Model medezeggenschapsregeling ziekenhuizen en revalidatie gereed

De model medezeggenschapsregeling ziekenhuizen en revalidatie is gereed. De Wmcz 2018 bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Het LSR heeft samen met de brancheorganisaties van zorgaanbieders een modelregeling opgesteld.

De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld. Het LSR is de afgelopen tijd met de brancheorganisaties van zorgaanbieders in de curatieve zorg, gehandicaptenzorg en eerstelijnszorg, in overleg om model-medezeggenschapsregelingen tot stand te brengen die de cliëntenraden en bestuurders kunnen gebruiken. Daarmee kunnen de modelregelingen rekenen op een breed draagvlak van zorgaanbieders en vertegenwoordigende partijen van cliëntenraden.

De coronacrisis zorgde voor vertraging, maar de modelregeling voor de ziekenhuizen en revalidatiecentra is inmiddels gereed.

Wat staat er in de medezeggenschapsregeling?

In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. De modelregeling is een leidraad ter ondersteuning zodat zorginstellingen en hun cliëntenraden een eigen medezeggenschapsregeling op maat kunnen opstellen.

Voor een aantal adviesrechten geldt de wettelijke verplichting dat in de medezeggenschapsregeling wordt geregeld op welke wijze de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Ook afspraken over extra bevoegdheden worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

De model medezeggenschapsregeling voor ziekenhuizen en revalidatiecentra is inmiddels gereed. Ook de zorgorganisaties hebben de modelregeling van hun brancheorganisaties ontvangen.

Modelregeling ziekenhuizen Wmcz 2018 – definitief publicatieversie

Toelichting – Model medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 – definitief publicatieversie

Modelregeling eerstelijnszorg en gehandicaptenzorg

De concept modelregelingen in de eerstelijnszorg en gehandicaptenzorg zijn gereed om voor te leggen aan de besturen van de partijen die de Modelregeling hebben opgesteld. Voor de eerstelijnszorg zijn dat KNGF, InEen, LHV, ANT, KNMT, LSR en Ncz.Voor de gehandicaptenzorg VGN, LSR en KansPlus.

De modelregelingen worden bestuurlijk geagendeerd zodra de coronacrisis voorbij is.

Inwerkingtreding en instemmingsrecht

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt per 1 juli 2020 in werking. Op dat moment worden de wettelijke verplichtingen van kracht en ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op de naleving. Op basis van de Wmcz 2018 moeten zorgaanbieders een medezeggenschapsregeling opstellen. Hierin leggen zorgaanbieder en cliëntenraden vast hoe de medezeggenschap geregeld is.

Cliëntenraden hebben instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling en de zorgaanbieder moet de medezeggenschapsregeling onder de aandacht van cliënten en vertegenwoordigers brengen.

In de wet staat een overgangsbepaling die regelt dat zorginstellingen voor de medezeggenschapsregeling de tijd krijgen tot uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding van de wet. Dit betekent tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit geldt voor de opstelling van de medezeggenschapsregelingen. Het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregelingen treedt per 1 juli 2020 in werking.

Informatie en advies

Meer informatie en persoonlijk advies over de medezeggenschapsregeling? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030-299 00 04 (dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur).

Achtergrondinformatie

Artikel: Hoe krijgt u het geregeld? Over de medezeggenschapsregeling in de Wmcz 2018

LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018

Achtergrondinformatie Wmcz 2018: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief