Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Model-medezeggenschapsregeling vertraagd door coronacrisis

De Wmcz 2018 bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Het LSR stelt samen met de brancheorganisaties van zorgaanbieders een modelregeling op. Door de coronacrisis is de oplevering daarvan vertraagd.

De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld. In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. Voor een aantal adviesrechten geldt de wettelijke verplichting dat in de medezeggenschapsregeling wordt geregeld op welke wijze de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Ook afspraken over extra bevoegdheden worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

Het LSR is met de brancheorganisaties van zorgaanbieders in de curatieve zorg en gehandicaptenzorg in overleg om model-medezeggenschapsregelingen en model-bekostigingsregelingen tot stand te brengen die de cliëntenraden en bestuurders kunnen gebruiken. Door de coronacrisis is de oplevering daarvan vertraagd.

Stand van zaken

De stand van zaken van de model-medezeggenschapsregelingen is als volgt:

Ziekenhuizen

De Concept Modelregeling is gereed om voor te leggen aan de besturen van de partijen die de Modelregeling hebben opgesteld (NvZ, NFU, FMS, CRAZ, LSR en Ncz).  We zijn nu bezig met een toelichting bij het Model. Omdat de coronacrisis nu de hoogste prioriteit heeft wordt de Modelregeling bestuurlijk geagendeerd zodra de coronacrisis voorbij is.

Eerste lijn

De Concept Modelregeling is gereed om voor te leggen aan de besturen van de partijen die de Modelregeling hebben opgesteld (KNGF, InEen, LHV, ANT, KNMT, LSR en Ncz). We zijn nu bezig met een toelichting bij het Model. Omdat de coronacrisis nu de hoogste prioriteit heeft wordt de Modelregeling bestuurlijk geagendeerd zodra de coronacrisis voorbij is.

Gehandicaptenzorg

De Handreiking Wmcz 2018 en de Concept Modelregeling is gereed om voor te leggen aan de besturen van de partijen die de Modelregeling hebben opgesteld (VGN, LSR en KansPlus). We zijn nu bezig met een vereenvoudigde versie van de modelregeling. Omdat de coronacrisis nu de hoogste prioriteit heeft wordt de Modelregeling bestuurlijk geagendeerd zodra de coronacrisis voorbij is.

Inwerkingtreding en instemmingsrecht

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt per 1 juli 2020 in werking. Op dat moment worden de wettelijke verplichtingen van kracht en ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op de naleving. Op basis van de Wmcz 2018 moeten zorgaanbieders een medezeggenschapsregeling opstellen. Hierin leggen zorgaanbieder en cliëntenraden vast hoe de medezeggenschap geregeld is.

Cliëntenraden hebben instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling en de zorgaanbieder moet de medezeggenschapsregeling onder de aandacht van cliënten en vertegenwoordigers brengen.

In de wet staat een overgangsbepaling die regelt dat zorginstellingen voor de medezeggenschapsregeling de tijd krijgen tot uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding van de wet. Dit betekent tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit geldt voor de opstelling van de medezeggenschapsregelingen. Het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregelingen treedt per 1 juli 2020 in werking.

Meer informatie

Artikel: Hoe krijgt u het geregeld? Over de medezeggenschapsregeling in de Wmcz 2018

LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018

Achtergrondinformatie Wmcz 2018: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief