Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Eerste Kamer en Tweede Kamer akkoord met ontwerpbesluit reikwijdte Wmcz 2018

Update 26 september 2019: Het ministerie van VWS heeft het LSR laten weten dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018 voor kennisgeving hebben aangenomen. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De minister streeft naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juli 2020, gelijk met de beoogde inwerkingtreding van de Wmcz 2018 zelf.

Update 17 september 2019: Het ontwerpbesluit is tevens gestuurd naar de Tweede Kamer en wordt behandeld in de procedurevergadering van 25 september. (de vergadering is van 10:15 – 11:30 en is live te volgen). Beide Kamers kunnen tot 14 oktober reageren.

De ministerraad heeft op 6 september ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018.  De Eerste Kamer en Tweede Kamer kunnen tot 14 oktober hierop reageren. De minister streeft ernaar de Wmcz 2018 per 1 juli 2020 in te laten gaan.

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 21 mei 2019 als hamerstuk behandeld in de Eerste Kamer. In de memorie van antwoord bij het voorstel voor de Wmcz 2018, is toegezegd dat het ontwerpbesluit over de reikwijdte van de Wmcz 2018 zal worden voorgelegd aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

De reikwijdte is in het wetsvoorstel verbreed. De Wmcz 2018 strekt zich tevens uit over de private zorg en eerstelijnszorg. Ook regelt het wetsvoorstel cliëntenraden die vallen onder de Jeugdwet. De nieuwe wet is gekoppeld aan de Wkkgz. Hiermee is een goede verbinding tot stand gekomen tussen de medezeggenschap van cliënten en de kwaliteit van zorg.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, Bruins, heeft een algemene maatregel van bestuur (amvb)  aangekondigd bij het wetsvoorstel Wmcz 2018. In de amvb zal ten eerste worden bepaald op welke instellingen de wet niet van toepassing is. Ten tweede zal worden geregeld welke instellingen in aanmerking zullen komen voor de hogere drempel van – meer dan vijfentwintig natuurlijke personen die zorg verlenen – voor de verplichting tot het inrichten van formele medezeggenschap.

Reactie voor 14 oktober

In de vergadering van 6 september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit over de reikwijdte van de Wmcz 2018. Minister Bruins, heeft op 11 september per brief het ontwerpbesluit voorgelegd aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De Kamers hebben de gelegenheid om tot 14 oktober 2019 eventuele opmerkingen kenbaar te maken. De Tweede Kamer behandelt het ontwerpbesluit over de reikwijdte in de procedurevergadering van 25 september. (de vergadering is van 10:15 – 11:30 en is live te volgen).

Na het voorleggen van het ontwerpbesluit aan de beide Kamers wordt het ontwerpbesluit voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De minister streeft  naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juli 2020, gelijk met de beoogde inwerkingtreding van de Wmcz 2018 zelf. Omdat er een implementatieperiode van circa een half jaar na publicatie van het besluit geldt, is het streven om het besluit rond 1 januari 2020 te publiceren.

 

.

Alles over de Wmcz 2018

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief