Op 7 december is tijdens het congres ‘De Kwaliteitsparade’ een nieuwe website gelanceerd: www.meepraten.net. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen vinden hier informatie en filmpjes over het werk van de raad en kunnen ervaringen delen. De website is gemaakt door LSR en Kansplus. Zij werden geholpen door een klankbordgroep. Rob Louwinger-Leys vertelt hoe dat ging.

‘De klankbordgroep bestaat uit 8 personen. Mensen met een beperking die, net als ik, in de cliëntenraad van hun zorgorganisatie zitten. En verwanten uit familieverenigingen en familieraden. Bij elke bijeenkomst waren ook coaches van het LSR en Kansplus aanwezig. Eind 2017 zijn we begonnen. We zijn zo’n 5 keer bij elkaar gekomen en we hebben ook vaak telefonisch overleg gehad.’

9 filmpjes

‘We hebben meegedacht over de inhoud van de website en de 9 filmpjes. Die gaan bijvoorbeeld over ongevraagd advies geven, de wensen van de achterban of samenwerken met de manager. Soms klopten dingen niet helemaal, soms ging het te snel, soms was het geluid niet goed of duurde een filmpje te lang. Dat werd dan aangepast en dan werden de filmpjes weer aan ons voorgelegd.’

Bekijk de filmpjes op meepraten.net

Waardevolle informatie

‘Ik heb de filmpjes steeds aan een kleine club mensen laten zien. Bij Pluryn heb ik 17 collega’s met hele verschillende beperkingen. Veel met een verstandelijke of lichamelijke beperking, sommigen hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH), sommigen kunnen niet lezen. Dan krijg je waardevolle informatie. Mijn collega met NAH vond veel filmpjes te druk en te snel, mijn collega die niet kan lezen wil graag dat er duidelijk gesproken wordt zodat hij het toch kan volgen.’

2 minuten is lang genoeg

‘Soms waren de filmpjes ook te lang. Voor veel mensen met een beperking is 3,5 minuut te lang. Na 2 minuten nemen ze de informatie niet meer op en haken ze af. Soms is dat best lastig want het gaat vaak over ingewikkelde dingen die je goed wilt uitleggen. Bijvoorbeeld over het maken van een werkplan of de begroting. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat er geen herhaling in zit en keuzes maken. Niet teveel willen vertellen en goed nadenken over wat belangrijk is.’

Ook nuttig voor anderen

‘Wat leuk was: sinds kort hoor Intermetzo ook bij Pluryn. Intermetzo is een organisatie voor jeugdzorg. Een van de ondersteuners vroeg of ze de filmpjes mochten gebruiken om cliënten en hun ouders te informeren. Ze hadden nog geen cliëntenraad en wilden zo laten zien wat het raadswerk inhoudt en hoe je met elkaar omgaat. Dat werkte heel goed en dat was fijn om terug te horen want het was toch wel ingewikkeld om deze filmpjes te maken.’

Iedereen heeft recht op goede medezeggenschap

‘Ik denk dat de nieuwe website cliëntenraden goed kan helpen. Zorgorganisaties die een vraag hebben kunnen opzoeken hoe anderen daarmee omgaan. Of zelf een vraag stellen in het forum. Het is ook fijn dat er een voorleesfunctie is. En dat je kunt kiezen voor de normale of de makkelijke leesversie. Zo worden ingewikkelde dingen begrijpelijk voor iedereen. Dat is mooi, want iedereen heeft recht op goede medezeggenschap. Of je nou in Maastricht woont of in Groningen.’

www.meepraten.net is een initiatief van LSR en KansPlus in het kader van de Coalitie Kwaliteitsagenda www.ikdoemee.nl.

De website is gebouwd en toegankelijk gemaakt door Piipol

Delen op social media

About Author