Medezeggenschapsregeling pas verplicht half jaar na inwerkingtreding Wmcz 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Dit kan tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018. LSR is in overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders over een modelregeling.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgens de planning van de minister per 1 juli 2020 in werking. Op dat moment worden de wettelijke verplichtingen van kracht en ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op de naleving. Op basis van de Wmcz 2018 moeten zorgaanbieders een medezeggenschapsregeling opstellen. Hierin leggen zorgaanbieder en cliëntenraden vast hoe de medezeggenschap geregeld is. Cliëntenraden hebben hierover instemmingsrecht.

In de wet staat een overgangsbepaling die regelt dat zorginstellingen voor de medezeggenschapsregeling de tijd krijgen tot uiterlijk een half jaar na de inwerkingtreding van de wet. Dit betekent iets meer speling tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit geldt voor de opstelling van de medezeggenschapsregelingen. Het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregelingen treedt per 1 juli 2020 in werking.

Wat staat er in de medezeggenschapsregeling?

In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. Voor een aantal adviesrechten geldt de wettelijke verplichting dat in de medezeggenschapsregeling wordt geregeld op welke wijze de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. Ook afspraken over extra bevoegdheden worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

Cliëntenraden hebben instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling en de zorgaanbieder moet de medezeggenschapsregeling onder de aandacht van cliënten en vertegenwoordigers brengen.

Modelregeling

De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld. Het LSR is met de brancheorganisaties van zorgaanbieders in de curatieve zorg en gehandicaptenzorg in overleg om model-medezeggenschapsregelingen en model-bekostigingsregelingen tot stand te brengen die de cliëntenraden en bestuurders kunnen gebruiken. Deze komen begin 2020 beschikbaar.

Meer informatie

Artikel: Hoe krijgt u het geregeld? Over de medezeggenschapsregeling in de Wmcz 2018

LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018

Achtergrondinformatie Wmcz 2018: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur