Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Een intern ondersteuner is, anders dan een onafhankelijke extern ondersteuner van het LSR, in dienst van de instelling. Het LSR heeft voor intern ondersteuners het volgende aanbod:

Netwerkbijeenkomst

Jaarlijks organiseert het LSR een netwerkbijeenkomst voor intern ondersteuners van aangesloten cliëntenraden. Ieder jaar komt een ander thema aan de orde. Vaak is het een combinatie van onderwerpen die de cliëntenraad betreffen, maar ook onderwerpen over de eigen functie komen aan bod. De bijeenkomsten bieden de gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Voor bijeenkomsten raadpleeg de agenda.

Werkbegeleiding

De werkbegeleiding van het LSR is bedoeld om gericht mee te denken en feedback en advies te geven bij allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het opzetten en coachen van cliëntenraden en het bevorderen van medezeggenschap in de zorginstelling. Dit gebeurt door individuele gesprekken tussen de ondersteuner/coach en een coördinator van het LSR.

De intern ondersteuner krijgt werkbegeleiding van een ervaren medewerker van het LSR. De begeleiding vindt naar keuze plaats op locatie of op het LSR kantoor in Utrecht. Duur van de werkbegeleiding is maximaal 2,5 uur per keer.

Intervisie

Intervisie is bedoeld voor een kleine groep intern ondersteuners. Het doel van de intervisie is het bespreken van knelpunten in het werk, het bevorderen van de samenwerking en de teamvorming, en het toetsen van het eigen handelen. Eigen werkervaringen zijn uitgangspunt voor de intervisie.

De intervisie vindt plaats in een groep van minstens drie en maximaal zes intern ondersteuners. De intervisie vindt plaats op een vooraf afgesproken locatie en duurt maximaal 2,5 uur. De intervisie wordt begeleid door een ervaren medewerker van het LSR.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief