Als lid van de cliëntenraad of als professional in de medezeggenschap van cliënten of burgers, wilt u uw kennis en deskundigheid vergroten. Door te lezen, door informatie uit te wisselen en door te overleggen met anderen. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Maar soms kunt u net iets extra’s gebruiken. Met een cursus of themabijeenkomst van het LSR kunt u gericht uw deskundigheid vergroten, vaardigheden trainen en ervaringen uitwisselen.

Het opdoen van kennis; het horen van voorbeelden; het versterken van de vaardigheden; het kijken naar de samenwerking met de bestuurder; contact hebben en onderhouden met anderen binnen en buiten de organisatie; het functioneren als team en het weten wat de cliëntenraad wil bereiken zijn voorbeelden van onderwerpen waaraan een deskundige cliëntenraad aan werkt. Als cliëntenraad wilt u uw werk goed en professioneel doen. Wat dat inhoudt verschilt per cliëntenraad.

Om professioneler en beter te kunnen werken kunnen cliëntenraden bij het LSR cursussen volgen op allerlei terreinen van medezeggenschap. In de cursus krijgt u een beter inzicht in de praktische en theoretische onderdelen van het cliëntenraadswerk die u direct kunt toepassen in uw eigen situatie. De versterking van de positie van de cliëntenraad of van u als cliënt binnen de eigen organisatie krijgt veel aandacht. Daarnaast komt aan bod hoe u ieders persoonlijke vaardigheden en interesses optimaal kunt inzetten. In de cursus is veel ruimte voor inbreng vanuit uw eigen praktijkervaring.

In gesprek met Elise Koekkoek, trainer en adviseur medezeggenschap over deskundigheidsbevordering

Soorten deskundigheidsbevordering

Open inschrijving

Het LSR biedt jaarlijks verschillende trainingen en cursussen aan via een open inschrijving zie agenda. Dit zijn basiscursussen medezeggenschap, cursussen op thema, cursussen voor voorzitters en managers.

Voor meer informatie: kijk in de agenda

Maatwerktraining

Vindt u in de agenda niet precies de cursus die u zoekt, dan maakt het LSR voor u een cursus op maat. Of misschien wilt u geen cursus maar een advies, evaluatie van de medezeggenschap of een gespreksleider voor een bijeenkomst die u zelf organiseert. Ook hiervoor kunt u bij het LSR terecht. Het LSR denkt graag met u mee en ontwikkelt een aanbod naar uw specifieke wensen.

Meer over maatwerktrainingen

Opleidingen ambtelijk secretarissen

LSR werkt samen met AS-opleidingen t.a.v. het aanbod van opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Cliëntenraden kunnen twee leergangen voor de cliëntenraden volgen; BASIS en VERDIEPING. Daarnaast is er de mogelijkheid om verschillende aanvullende modules te volgen.

Meer over de opleidingen voor ambtelijk secretarissen

Aangepaste cursussen

Het LSR is gespecialiseerd in het geven van cursussen aan laaggeletterden. Materiaal is ontwikkeld in eenvoudige taal en/of met pictogrammen. Het LSR kan een speciale cursus op maat geven aangepast aan het niveau van de raad of cliënten.

Speciaal voor de gehandicaptenzorg geeft het LSR ook korte cursussen van twee uur.

Cursuskaart_2020ReadSpeaker Lees voor

Themabijeenkomsten

Naast trainingen en cursussen organiseert het LSR jaarlijks netwerk-  en themabijeenkomsten speciaal voor leden.

Meer informatie over themabijeenkomsten zie agenda

Voor wie?

  • cliëntenraden curatieve sector (ziekenhuizen, revalidatiecentra, GGZ)
  • verwanten gehandicaptenzorg
  • cliëntenraden lichamelijke gehandicaptenzorg
  • cliëntenraden verstandelijke gehandicaptenzorg
  • voorzitters, ambtelijk secretarissen, managers, bestuurders

Deskundigheidsbevordering via het LSR

Het LSR heeft ruime ervaring in zorg en dienstverlening. Die ervaring brengen wij graag aan u over. De cursusleiders van het LSR weten hun brede kennis over medezeggenschap, van wettelijke kaders tot praktijk, te koppelen aan de wensen en ervaringen van u als cursist of opdrachtgever. Geen handleidingen uit een boek maar oefenstof uit de praktijk. Met een concreet resultaat. De deskundigheidsbevordering van het LSR kenmerkt zich door de persoonlijke benadering, heldere uitleg, professionele methodieken en interactie tussen cursisten en cursusleider. Deskundigheidsbevordering van het LSR is gericht op vernieuwen, veranderen en verbeteren.

Kenmerkend voor de cursussen van het LSR is de interactie tussen cursusleider en cursisten door:

  • de persoonlijke benadering
  • de heldere mondelinge uitleg
  • de vragen van cursisten
  • professionele methodiek
  • heldere taal aangepast aan de doelgroep

De cursussen van het LSR zijn praktisch, motiverend en inspirerend om medezeggenschap en zeggenschap vorm en inhoud te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het cursusaanbod, wilt u een vrijblijvend intakegesprek of wilt u zich inschrijven voor een cursus, neem dan contact op met de helpdesk van het LSR.

Delen op social media