Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Managen van cliëntmedezeggenschap in de zorg

U bent leidinggevende in een zorginstelling en cliëntmedezeggenschap is één van uw taken. Maar naast het cliëntperspectief heeft u ook nog te maken met goed financieel beleid, medewerkersperspectief, productieafspraken en eisen van de inspectie. Naast al deze belangen is er vaak tijdsdruk en dan moet u van de wet ook nog een beleidswijziging voorleggen aan de cliëntenraad; en die vergadert pas over 3 weken…

Visie op (mede)zeggenschap

Iedereen is het erover eens dat in een goede visie op zorg het cliëntperspectief prominent aanwezig is. Naast een organisatievisie is het van belang om helder te hebben welke visie je hebt ten aanzien van medezeggenschap en hoe het cliëntperspectief hierin terugkomt. Tijdens  de cursus staan we met elkaar stil bij de volgende onderdelen:

De Wmcz: wet en praktijk

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) wil waarborgen dat in iedere zorginstelling een orgaan van personen de belangen van cliënten behartigt. De wet is daar de basis voor, maar is sterk afhankelijk van het inzicht en de overtuiging van alle betrokkenen. Welke taken van een manager worden er in de Wmcz beschreven? Wat betekent dit precies en hoe geef je vorm aan adviesvragen aan de raad? Soms conflicteren wetgevingen en hoe ga je hier dan mee om? Dit programmaonderdeel geeft u inzicht in de taken die van u worden verwacht.

Samenwerking met de cliëntenraad

Het samenwerken met de cliëntenraad gaat verder dan alleen uw aanwezig tijdens de gezamenlijke vergaderingen. Gedurende verschillende beleidstrajecten wordt de cliëntenraad betrokken bijvoorbeeld vanwege een adviesbevoegdheid van de raad. Maar hoe verloopt nu een volledige adviesprocedure en wat zijn hierin tips en valkuilen? Wat vraagt dit van u als manager? Welke invloed heeft u op het functioneren van de raad en wat betekent dit in de samenwerking? Dit studieonderdeel levert u handreikingen op om dit in de praktijk toe te passen.

Resultaat

  • Kennis van de inhoud van de Wmcz; en hoe deze toe te passen in de praktijk.
  • Handvatten om een cliëntgerichte visie actief uit te dragen en medewerkers hierin mee te nemen.
  • Tips om de cliëntenraad actief te betrekken bij de dagelijkse besluitvorming.
  • Handvatten voor een cliëntgerichte communicatie met de cliëntenraad.

Onderdelen

  • De Wmcz: de wet en de praktijk. Bijvoorbeeld, wat als een advies van de cliëntenraad tegenstrijdig is aan een advies van de ondernemingsraad?
  • Welke rollen heeft een manager in de medezeggenschap; en wat mag worden verwacht van een cliëntenraad?
  • Hoe verloopt de adviesprocedure; valkuilen en tips.
  • Overleggen en samenwerken met de cliëntenraad;
  • handvatten voor de communicatie.

Bedoeld voor

(Midden)managers en leidinggevenden in de gehandicaptenzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de cursus of de mogelijkheid om de cursus incompany te volgen. Neemt u dan contact op met het LSR.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief