Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Elise

 

‘Hoewel we meer maatwerktrainingen dan cursussen met een open inschrijving geven, zorgen we ook altijd voor een goed gevulde agenda met open inschrijving. Om meerdere redenen. Onderwerpen die het meest spelen bij cliëntenraden willen we structureel aanbieden. De open cursussen geven ook een mooi beeld van welke mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering er zijn en dienen dus tevens ter inspiratie. Niet iedereen bedenkt onderwerpen uit zichzelf. Een mooi voorbeeld van het standaard aanbod is de basiscursus medezeggenschap. Er zijn cliëntenraden die deze cursus verplicht stellen voor nieuwe leden, als onderdeel van een inwerkprogramma. Zo start een nieuw cliëntenraadslid gelijk met een goede basis. Een belangrijke meerwaarde van de open cursussen is het ontmoeten van anderen. Ik hoor eigenlijk altijd terug hoe fijn men het vindt om ervaringen van andere cliëntenraden te horen. Het gevoel te krijgen dat je er niet alleen voor staat, dat anderen herkennen wat jij ervaart en andersom. Dat is overigens ook de grote winst van netwerkbijeenkomsten die we gratis voor leden organiseren.’

‘Handen en voeten geven aan het cliëntenperspectief’

‘Hoe een maatwerktraining zich verhoudt tot adviestrajecten die het LSR ook doet? In een training leert de cliëntenraad zelf naar een resultaat toe te werken. Bij een adviestraject wordt het LSR gevraagd als adviseur. Men heeft jouw expertise, jouw kennis nodig om tot een verandering te komen. Zo was ik laatst bij een organisatie die ons advies inriep voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Ik ben in gesprek geweest met cliënten over wat hun idee is over hoe straks de medezeggenschapsstructuur eruit zou kunnen zien. Ik ga nog in gesprek met vertegenwoordigers en medewerkers  Dus ik ben dan alleen bezig met die structuur over een langere termijn.’

‘Het mooie van adviseur en trainer zijn is dat ik van buiten de organisatie kom. Ik stel andere vragen, heb geen belang bij het eindresultaat. Wat ik wil uitdragen is het cliëntenperspectief, hoe geef je daar handen en voeten aan? Mijn ideeën en aanpak zijn echt op maat. Op zo’n training kan ik wel twintig tips geven, ik heb met zoveel verschillende methodieken ervaring, maar ik pak dat eruit wat past bij een betreffende cliëntenraad of groep. En werkt het niet, dan wissel ik ter plaatste.’

‘De onderwerpen van de maatwerktrainingen zijn heel divers; al die kennis hebben we in huis. We hebben decennialang ervaring in de medezeggenschap. Kennen de wet en de ontwikkeling door en door. Plus we kennen de ervaringen van cliëntenraden. Ik kom bij zoveel cliëntenraden over de vloer, dat geldt ook voor mijn collega adviseurs en trainers. We hebben een adviespunt voor leden waar veel vragen binnenkomen, ondersteuners van cliëntenraden en ook over kwaliteitsonderzoek en klachtopvang weten we het nodige omdat het LSR dat ook in huis heeft. Zo komen ook de onderwerpen van maatwerktrainingen tot stand. Uit de praktijk. Vanuit vragen van cliëntenraden of suggesties die wij doen. Voor elke maatwerktraining doen we een intake. Wat moet het opleveren, wat moet er veranderd zijn na de training. Zo weet ik als trainer waar ik me op moet richten.’

‘Maar of het nu een cursus met open inschrijving of een maatwerktraining voor de hele cliëntenraad is, het is aan de cliëntenraad er verder mee aan de slag te gaan. Wij helpen op weg.’

Top 10 onderwerpen maatwerktraining

Wmcz 2018 | Medezeggenschapsstructuur | Medezeggenschapsregeling | Opstellen werkplan | Contact achterban | Positie locaties binnen Wmcz 2018 | Samenwerken deelraden | Overlegpartner cliëntenraden | Visie opstellen | Samenwerken team cliëntenraden.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief