Voor een cliëntenraad of professional in de medezeggenschap laten de dagelijkse bezigheden meestal geen ruimte om stil te staan bij dat wat er nodig is om de medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen. Een cursus op maat biedt de gelegenheid om juist die kennis en vaardigheden op te doen, waar men in de praktijk behoefte aan heeft. Of het nu gaat om de rechten en mogelijkheden vanuit de Wmcz, een meer proactieve werkwijze met een eigen visie en werkplan, of onderhandelen met meer resultaat.

Op maat

Een cursus op maat motiveert om met nieuwe ideeën en vaardigheden weer een stap verder te komen. Het programma van de cursus op maat wordt op basis van de wensen van de opdrachtgever door de cursusleider samengesteld. De cursusleider kan u hierin adviseren.

In gesprek met Elise Koekkoek, trainer en adviseur medezeggenschap over deskundigheidsbevordering

Onderwerpen ter inspiratie

 • Basiskennis over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.
 • Voorbereidingen op de nieuwe wetgeving Wmcz 2018
 • Medezeggenschapsstructuur
 • Medezeggenschapsregeling
 • Opstellen werkplan
 • Contact achterban
 • Positie locaties binnen Wmcz 2018
 • Samenwerken deelraden
 • Overlegpartner cliëntenraden
 • Het opstellen van een visie of werkplan voor de cliëntenraad
 • De samenwerking met de raad van bestuur
 • Samenwerken team cliëntenraden
 • Eigen werkwijze cliëntenraad evalueren
 • Realiseren van een professionaliseringsslag
 • De contacten met de achterban vormgeven
 • De adviesprocedure; de wettelijke bevoegdheden en de praktijk
 • Kansen en mogelijkheden voor beïnvloeding beleid
 • Onderhandelingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Implementeren van digitaal patiëntendossier
 • Het managen van medezeggenschap, voor bestuurders en leidinggevenden
 • Zelfsturende teams en medezeggenschap cliënten
 • Implementeren van digitaal patiëntendossier
 • Leven in vrijheid: vrijheidsbeperking van cliënten
 • Medezeggenschap cliënten en verschraling van zorgaanbod
 • Financiën van de instelling
 • Toekomstscenario’s zorg en de rol van de cliëntenraad
 • Faciliteren van de dialoog tussen cliënten-medewerkers-familie
 • De cliëntenraad en klachtopvang; nieuwe wet Wkkgz
 • Wet langdurige zorg & Wmo

Bedoeld voor

 • cliëntenraden curatieve sector
 • cliëntenraden ggz
 • verwanten gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden lichamelijke gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden verstandelijke gehandicaptenzorg
 • voorzitters, ambtelijk secretarissen, managers, bestuurders

Het LSR is gespecialiseerd in het geven van cursussen aan laaggeletterden en speciale doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Materiaal is ontwikkeld in eenvoudige taal en/of met pictogrammen. Het LSR kan een speciale cursus op maat geven aangepast aan het niveau van de raad of cliënten.

Kosten

Leden: 1.695 euro
Niet-leden: 2.995 euro

Prijzen gelden voor twee aaneengesloten dagdelen, inclusief cursusmateriaal, reiskosten en reistijd. Eventuele kosten voor een trainingsacteur zijn niet inbegrepen; deze worden vooraf in een offerte opgenomen.

Andere combinaties van dagdelen zijn in overleg mogelijk. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Datum en locatie

Datum en locatie worden in overleg met de cliëntenraad bepaald.

Aanmelden en meer informatie

Voor het aanvragen van een cursus of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk.

De intake vindt telefonisch plaats. Wilt u een intakegesprek op locatie dan rekent het LSR daar de werkelijk gemaakte kosten á € 85,- per uur voor (inclusief reistijd en exclusief reiskosten).
Delen op social media