Het LSR

Sterk in medezeggenschap

In zorg waar de cliënt centraal staat is de medezeggenschap van cliënten van onmisbare waarde: een vanzelfsprekendheid. Het LSR vindt dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij cliënten zelf georganiseerd moet worden. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die de instelling neemt. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan medezeggenschap. Waar nodig met ondersteuning.Cursussen

Als lid van de cliëntenraad of als professional in de medezeggenschap, wilt u uw kennis en deskundigheid vergroten. Het LSR organiseert bijeenkomsten en cursussen om informatie te delen, uit te wisselen en te kunnen overleggen met anderen.

Rechten van cliëntenraden: Wmcz 2018

De rechten van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 die op 1 juli 2020 van kracht is, vervangt de eerdere Wmcz en regelt de medezeggenschap van cliënten van vrijwel alle zorgaanbieders – van ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg tot verslavingszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg. De wettekst beschrijft onder meer de inrichting van cliëntenraden en het organiseren van inspraak voor cliënten en hun naasten in de langdurige zorg.

Opzetten van een cliëntenraad

Uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 volgt dat (bijna)  iedere zorgorganisatie een clientenraad heeft. De Wmcz 2018 wil cliënten directe invloed geven op de zorg die zij krijgen. De wet gaat daarom uit van een cliëntenraad op de plek waar de zorg wordt gegeven. Dit kan in een lokale cliëntenraad, maar er kan ook centraal medezeggenschap worden georganiseerd. De medezeggenschap hoort dicht bij cliënten en passend bij de organisatie te worden opgebouwd. Hieronder staat een stappenplan voor het opzetten van de cliëntenraad.

Bekijk het stappenplan voor het opzetten van een cliëntenraad

Lidmaatschap LSR

Cliëntenraden kunnen zich aansluiten bij het LSR en betalen hiervoor jaarlijks een contributie. Leden ontvangen hiervoor producten en diensten of krijgen korting ten opzichte van niet-leden. Maar belangrijker nog is dat een lidmaatschap van een koepelorganisatie betekent dat u er als cliëntenraad niet alleen voor staat. De belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding t.a.v. medezeggenschap en de kwaliteit van zorg in het veld en de politiek lobbyt het LSR voor u. Zo draagt u door uw lidmaatschap er aan bij om samen sterk te staan.

Over lidmaatschap LSR

Onderstaande in kader zoals hieronder bij belangenbehartiging

Hoe ondersteunt het LSR cliëntenraden?

Het LSR ondersteunt cliëntenraden en zorgaanbieders bij het vormgeven van de medezeggenschap aan de nieuwe wettelijke kaders. Cliëntenraden (of cliëntenraden in oprichting) kunnen lid worden van het LSR en zo gebruikmaken van onze uitgebreide diensten:

 • De LSR-Kennisbank
  Uitgebreide informatie, artikelen, modelregelingen, informatiematerialen en handreikingen over medezeggenschap, de Wmcz 2018, het werk van cliëntenraad staan op de LSR-Kennisbank (volledige toegang voor leden).
 • Advies, voorlichting en trainingen over de Wmcz 2018
  Leden kunnen advies, voorlichting en trainingen kosteloos afnemen of tegen een gereduceerd tarief. Maar ook niet-leden kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld cursussen of maatwerktrainingen.
 • Informatiemateriaal en vakbladen
 • Ondersteuners en ambtelijk secretarissen
  Het LSR biedt onafhankelijke ondersteuning aan cliëntenraden:
  – via LSR-netwerkbijeenkomsten en intervisie voor ambtelijk secretarissen en ondersteuners in dienst van zorgaanbieders;
  – met een pool van een externe ondersteuners en ambtelijk secretarissen die organisaties en raden in kunnen huren;
  – door het professionaliseren van raadsleden via (na)scholing in samenwerking met AS-opleidingen.
 • Het LSR-adviespunt is voor leden beschikbaar voor alle vragen over medezeggenschap, inspraak en de Wmcz 2018.
 • Belangenbehartiging

Adviespunt

Heeft u een vraag over wetgeving? Wilt u advies over een onderwerp dat in uw cliëntenraad speelt? Wilt u eens praten over hoe u die onderhandeling in zou kunnen gaan? Of wilt u weten wat het LSR voor u kan betekenen? Neem contact op met ons adviespunt

Belangenbehartiging

Binnen de organisatie behartigt u als cliëntenraad de belangen van cliënten. Het LSR behartigt de belangen van cliëntenraden en daarmee ook die van cliënten in Nederland op landelijk niveau.

Omdat het LSR naast medezeggenschap ook actief is op het gebied van klachtopvang en kwaliteitsonderzoek, koppelt het LSR de signalen van deze verschillende gebieden aan elkaar. Hiermee heeft het LSR een unieke en brede kennis en expertise. Dit zet het LSR in voor goede wetgeving en de belangen van cliënten t.a.v. medezeggenschap en kwaliteit van zorg.

Veelgestelde vragen

Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

opleiding

Wmcz 2018 voor bestuurders en managers

De Wmcz 2018 verplicht de zorginstelling tot het instellen van een cliëntenraad. Bij het begrip cliëntenmedezeggenschap wordt al snel gedacht aan tegenstellingen van belangen en strijd. Als bestuurder of manager heeft u te maken met verschillende georganiseerde partijen en belangen: werknemers, het zorgkantoor, de inspectie, de vakbonden enzovoort. Het LSR denkt graag met u mee.

Over medezeggenschap voor bestuurders en managers

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Een meningsverschil met de bestuurder? Meestal komt u er samen uit. Maar soms ligt het ingewikkelder en is een onafhankelijke partij nodig. Dan is er de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) .

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over medezeggenschap?
Of wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met
een adviseur externe ondersteuning via info@hetlsr.nl of 030-293 76 64.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief