Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
LSR vraagt minister aandacht voor positie van patiënt

Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben nog geen contract kunnen afsluiten met hun zorgverzekeraar. Dit leidt tot onduidelijkheden voor de patiënt. Om deze reden vraagt het LSR aan de vaste kamercommissie voor VWS om deze zorgen te bespreken met  minister Kuipers.

Op 18 januari staat in de vaste kamercommissie voor VWS een Algemeen Overleg gepland. Aanleiding is berichtgeving in de media over zorgverzekeraars die claimen dat de zorg niet altijd meer voor iedereen te garanderen valt.

Geen contract betekent: geen duidelijkheid

In het verlengde van deze artikelen speelt nog een zeer acuut probleem. Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben nog steeds geen contract kunnen afsluiten met de zorgverzekeraar over te leveren zorg aan patiënten in 2023.

Het LSR maakt zich grote zorgen over het belang van de patiënten. Onzekerheid over toegankelijkheid van zorg en keuzevrijheid van patiënten kunnen grote impact hebben op patiënten en cliëntenraden door het hele land.

Brief aan de vaste kamercommissie voor VWS

Zorgen van patiënten en cliënten nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie, voorafgaand aan hun Algemeen Overleg.

Ons vraag aan minister Kuipers is simpel: ‘Kunt u aangegeven wat u als minister voor actie onderneemt om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen en de zorgen van patiënten weg te nemen?’

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Maak ons deelgenoot

Voor cliëntenraden is het meer dan ooit van belang om betrokken te zijn bij financiële beslissingen van de zorgbestuurder. Om uw belangen te behartigen vinden wij het dan ook belangrijk te weten hoe u over deze ontwikkelingen denkt, welke zorgen er bij u leven en wat we voor u kunnen doen.

Daartoe zoeken we regelmatig contact en zijn we continu beschikbaar. Zo hebben we op 12 januari een vragenlijst uitgezet onder cliëntenraden. Heeft u nog niet gereageerd, willen we u vragen dit alsnog te doen.

Heeft u overige vragen, opmerkingen of aanvullingen? Neem dan contact met ons op via adviespunt@hetlsr.nl.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief