LSR Themanieuwsbrief Deskundigheidsbevordering
Bijna dagelijks vergaren we informatie. Maar medezeggenschap uitoefenen vraagt meer. Als cliëntenraad, raadslid of manager kunt u dus altijd wel iets extra’s gebruiken om uw kennis en kunde te vergroten. Specifieke vakkennis, expertise of verdieping van een thema. In deze themanieuwsbrief leest u over deskundigheidsbevordering medezeggenschap van het LSR.

Bijblijven door bijscholen

Het zijn woelige tijden. Veranderingen en vernieuwingen in zorg en welzijn stapelen zich op. Als lid van de cliëntenraad bent u steeds bezig alles bij te benen. Het is goed om soms even stil te staan. Bij wat u nodig heeft om uw deskundigheid te vergroten en medezeggenschap te versterken. Het LSR biedt daarom ook in 2016 weer verschillende cursussen, trainingen en congressen. Niet de cursus of training die u zoekt? Het LSR maakt samen met u voor uw cliëntenraad een cursus op maat. AGENDA 2016

Scholing: wie bepaalt en betaalt?

De cliëntenraad opereert in een professionele omgeving. Logisch dat ook de cliëntenraad wil werken aan zijn deskundigheid. En gelukkig wordt deze noodzaak ook erkend. Dit onderdeel zal in de vernieuwde wetgeving worden versterkt. Kosten van scholing zijn voor de zorgaanbieder. Belangrijk is wel om de voorwaarden met elkaar vast te leggen. Maar wat is eigenlijk gebruikelijk? Lees meer

‘Als cliëntenraadslid boven je eigen situatie uitstijgen’

Rennie van Moolenbroek volgde onlangs de Basiscursus Medezeggenschap

“Het was bijzonder verhelderend. De cursus heeft me veel kennis opgeleverd, met name over de taken en rechten van de cliëntenraad. Wat is verstandig om als raad op te pakken, waar heb je invloed op? Het werken met casussen uit de praktijk maakte het actief. Als cliëntenraadslid moet je breder kijken, boven je eigen situatie uitstijgen. Daar kan een cursus aan bijdragen. Je krijgt praktische handvatten en inzichten aangereikt. Ik kom soms raden tegen die niet het gevoel te hebben dat ze ertoe doen. Dat vind ik jammer. Ik zou hen zeker een cursus aanraden.” Over de basiscursus medezeggenschap

In gesprek

Het LSR heeft verschillende adviseurs en trainers medezeggenschap in dienst. In gesprek met twee van hen. Annemarie van Dijk (links): ‘Als cliëntenraad grip krijgen op grillige ontwikkelingen’. Elise Koekkoek (rechts): ‘Als de formele kant goed geregeld is dan is er een goede basis voor de inhoud.’

Congres 20 jaar wetgeving medezeggenschap

Twintig jaar oud is de Wmcz. De historie van medezeggenschap al van daarvoor. Met nieuwe wetgeving in het verschiet staan we stil bij de geschiedenis én de toekomst van medezeggenschap, de cliëntenraad en de Wmcz. Met twee congressen. Reserveer in uw agenda:
Congres 20 jaar Wmcz
gehandicaptenzorg (cliënten) – zaterdag 16 april 2016
curatieve zorg – vrijdag 4 november 2016

Behoefte aan inbreng migranten

Migranten participeren nauwelijks binnen cliëntenraden. Ook zijn zij vaak moeilijk bereikbaar voor vormen van achterbancontact. Specifieke behoeften en wensen van migranten worden daardoor niet meegenomen in het beleid van zorginstellingen. Met mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van zorg voor deze groepen. Hoe het anders kan? Volg de training Betrekken van migranten bij het werk van de cliëntenraad, die samen met expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos wordt gegeven. Lees meer

Masterclass Samen Beslissen in de spreekkamer – de rol cliëntenraad
maandagmiddag 23 mei 2016 – curatieve sector – Definitief programma volgt.

 

Spil van de cliëntenraad: de ambtelijk secretaris

U bent ambtelijk secretaris van de cliëntenraad en naar ieders tevredenheid wordt de functie door u uitgevoerd. Toch vindt u dat er meer uit de functie te halen is. Het LSR organiseert jaarlijks een driedaagse leergang (plus een transferdag) om uw functie te verdiepen. De leergang ambtelijk secretarissen start dit jaar op 16 september

 

Basiscursus Medezeggenschap

Het blijft een topper deze cursus. En niet voor niets. De wettelijke bevoegdheden van de cliëntenraad, de toepassing in de dagelijkse praktijk en samenwerking met de bestuurder of manager. In één dag doet u de basiskennis op voor het werken in de cliëntenraad. Samen met andere leden van cliëntenraden of met uw eigen raad. Voor als u nieuw bent in de raad of wanneer u de basisbeginselen wilt opfrissen. Kijk in de agenda.

Kille cijfers

Van kille cijfers wordt niemand warm. Het verhaal achter de cijfers geeft echter de kleuring. Om dit verhaal te ontdekken bieden wij u in samenwerking met Q-consult een ééndaagse cursus aan. We leiden u langs schatkamers, stille reserves en risicomonsters. We maken een virtuele tocht naar Venetië en de bestuurskamers van de VOC. En terug in de tijd kijken we naar verantwoordingsinformatie, externe accountants en sturingsprocessen. Op 3 juni en 28 oktober.

Wkkgz – Wat kan de cliëntenraad ermee?

De klachtenregeling wordt herzien; wat betekent dat voor cliënten? De instelling moet een functionaris klachtopvang aanstellen. Maar wordt er bij de ontwikkeling van beleid voldoende rekening gehouden met het cliëntenperspectief? De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), bevat verschillende onderdelen waar de cliëntenraad wat mee kan. Met een cursus op maat, kijken we wat het betekent voor uw instelling.

Medezeggenschap managen

Als bestuurder of manager heeft u te maken met verschillende partijen en belangen. De cliëntenraad is niet altijd de partij die de eerste prioriteit krijgt. Dat kan anders. Na deze cursus weet u hoe u de cliëntenraad actief kunt betrekken bij uw dagelijkse besluitvorming, actief een cliëntgerichte visie uit kunt dragen en collega’s hierin mee te nemen. Lees meer

Nieuw: Leven in Vrijheid – Hoe zet ik het op de agenda?

Ieder mens maakt keuzes in zijn leven. Eigenlijk de hele dag door. Maar hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? Is men zich er wel van bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Een belangrijk onderwerp om op de agenda van de instelling te zetten. De cliëntenraad kan hier een rol in spelen. Hoe? Samen met u maken we een cursus op maat over dit onderwerp. Lees meer

Dialoogbijeenkomsten over veranderde zorg

Dialoogbijeenkomsten werken zó goed. Deelnemers voelen zich gehoord en delen ervaringen.” Aldus trainer Harmke van den Akker van het LSR. Ze maakt bijzondere ontmoetingen mee tijdens de dialoogbijeenkomsten Zorg Verandert en LSR. Lees verder

Ook een bijeenkomst organiseren? Kijk op www.zorgverandert.nl of neem direct contact op met Harmke van den Akker via h.vandenakker@hetlsr.nl.

‘Dialoog werkt het best met cliënt, verwant én medewerker’

‘De dialoog is een effectieve manier om het gesprek te faciliteren.’ Aldus Jasper Boele, directeur van het LSR. ‘Heel bewust koos het LSR er in 2015 voor om als samenwerkingspartner aan te haken bij programma Zorg Verandert. Wij merkten al vroegtijdig dat de veranderingen in de zorg een enorme impact zouden krijgen op cliënten. Mensen liggen er wakker van. Lees meer

Korte cursus gehandicaptenzorg

In 2 uur iets nieuws leren met de raad?
Dat kan met een korte cursus.
De raad gaat aan de slag met 1 onderwerp.
Er zijn 8 korte cursussen.
Na 2 uur kan de raad met nieuwe ideeën verder!
Liever een ander onderwerp?
Dan maken we samen een onderwerp op maat.
Meer lezen? Bekijk de cursuskaart

Scholing met uw eigen cliëntenraad over uw eigen thema

Maatwerktrainingen

Meer mensen binnen uw cliëntenraad of organisatie met dezelfde scholingssbehoefte? Wij passen de inhoud van een training of cursus aan aan uw wensen. Een cursus op maat biedt de gelegenheid om juist die kennis en vaardigheden op te doen, waar men in de praktijk behoefte aan heeft. Lees meer en laat u inspireren. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via helpdesk@hetlsr.nl of 030 – 299 00 04.

Meer medezeggenschap

Het LSR heeft jarenlange kennis en expertise op het gebied van medezeggenschap, klachtopvang en kwaliteit van zorg. Door onze contacten met cliënten, cliëntenraden, politiek, sector en samenleving weten we wat ontwikkelingen voor cliënten en cliëntenraden betekenen. Als onafhankelijke professionele koepelorganisatie borgt het LSR de vastlegging en verdere ontwikkeling van medezeggenschap continu. Dit delen wij graag met u.
Lees meer over medezeggenschap, cursussen en bekijk de agenda voor 2016.
Meer informatie of persoonlijk de mogelijkheden doorspreken? Neem contact op met de helpdesk 030 – 299 00 04 | helpdesk@hetlsr.nl of het secretariaat: 030 – 293 76 64 | info@hetlsr.nl

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author