LSR partner Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Terugdringen van gezondheidsverschillen met aandacht voor gezondheidsvaardigheden zodat iedereen goede zorg kan ontvangen. Dat is een reden voor het LSR om partner te worden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen. Ruim tachtig partners, waaronder het LSR, op het brede terrein gezondheid en zorg, werken samen om kennis te delen. Vanuit de visie dat gezondheidsvaardigheden belangrijk zijn als verklaring voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werken partners van de Alliantie samen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Zij zetten het thema gezondheidsvaardigheden binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda, werken samen aan verbetering en wisselen kennis en ervaring uit.

Definitie gezondheidsvaardigheden

De Alliantie definieert verschillende vaardigheden: functionele vaardigheden (lezen en schrijven, rekenen, informatie verwerken), interactieve en psychologische vaardigheden (abstract denken, reflecteren, heldere communicatie, zelfvertrouwen, motivatie) als kritisch vermogen (het vermogen om eigen regie te voeren, zelfmanagement, medicijngebruik, adviezen in eigen bestaan in te passen). Op www.gezondheidsvaardigheden.nl vindt u uitgebreide informatie, ervaringen, handvatten en onderzoeken t.a.v. dit onderwerp.

Persoonsgerichte benadering is in ieders belang

Deelname van cliënten aan de samenleving helpen bevorderen en bijdragen aan de emancipatie van cliënten, vormen een belangrijke leidraad voor de activiteiten van het LSR. Aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is daarbij een belangrijke voorwaarde. Er wordt een steeds groter beroep op cliënten gedaan, ze moeten aan zelfmanagement doen, regie houden op hun eigen zorgproces, gebruik maken van (digitale) patiëntenportalen en samen met de arts beslissen over hun behandeling. Dit vraagt vaardigheden die niet iedereen heeft. Mensen dreigen hierdoor uit de boot te vallen waardoor een tweedeling tussen mensen met én zonder vaardigheden ontstaat. Het LSR vindt het daarom van groot belang dat er aandacht voor gezondheidsvaardigheden komt. De verschillen moeten worden verkleind, mensen moeten ondersteund worden om zich de vaardigheden eigen te maken en zorgverleners moeten in hun communicatie en heel hun handelen rekening houden met de vaardigheden van cliënten.

Persoonsgerichte benadering

Het is van belang dat de zorgverlener bij iedereen die ziek of kwetsbaar is, rekening houdt met wat iemand aan kan. Iemands gezondheidsvaardigheden en het opleidingsniveau corresponderen niet altijd met elkaar. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden worden niet altijd door zorgverleners (h)erkend. Het kan gaan om mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar ook om hogeropgeleiden die veel aan hun hoofd hebben. Zelfs een persoon die in het normale leven vaardig genoeg is, kan dat tijdens ziekte en kwetsbaarheid misschien veel minder zijn. Aandacht voor gezondheidsvaardigheden en een persoonsgerichte benadering door zorgverleners, is dus voor iedereen van belang.

Het LSR is daarom partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

www.gezondheidsvaardigheden.nl

Delen op social media

Over de auteur