LSR Nieuwsbrief – 9 juli 2015

De herziening Wmcz – Stand van zaken

In juni werd in de Tweede Kamer Governance in de zorg en de herziening van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) besproken. Wat is het vervolg? Het herziene wetsvoorstel gaat voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer. Rond de jaarwisseling zal een voortgangsrapportage naar de Kamer worden gestuurd. Verdere stappen alsmede een extra Algemeen Overleg in de Tweede Kamer staan nog niet vast. Dat geldt ook voor de planning van een schriftelijke veldraadpleging en een gesprek van VWS met de sector over de invulling van de financieringsregeling en het scholingsbudget. Dit heeft het ministerie het LSR laten weten. Wilt u de ontwikkelingen bijhouden? De laatste stand van zaken, wetsvoorstellen, brieven en achtergrondinformatie staan hier.

Cliënten wachten op verbetering van hun rechtspositie

Al lange tijd wachten cliënten die een klacht indienen op verbeteringen van hun rechtspositie. Het LSR voerde samen met andere cliëntenorganisaties een lobby om de rechtspositie van cliënten in het nieuwe wetsvoorstel te verbeteren. Inmiddels ligt er het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op 29 september wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer. Laatste nieuws en achtergrondinformatie.

Meningsverschil tussen cliëntenraad en zorgaanbieder?

Een meningsverschil met de bestuurder? Niet eens met de cliëntenraad? Komt u er samen niet uit? Leg het dan voor  aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Bemiddelaar en scheidsrechter, maar ook toetssteen bij meningsverschillen over de uitvoering van de Wmcz. Belangrijk voor een cultuur van medezeggenschap waar bij verschil van mening niet conflict en rechtsgang dreigt, maar dialoog en bemiddeling centraal staat. Lees meer

Uitspraken van de LCvV zijn van belang voor de uitleg van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). U vindt ze hierLees ook het jaarverslag 2014

Raadpleging LSR – Medisch specialisten in een nieuwe relatie tot het ziekenhuis

Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben vanaf dit jaar  drie besturingsmodellen voorhanden om hun relatie tot elkaar te organiseren. LSR hield hierover een raadpleging onder cliëntenraden. 23 cliëntenraden vulden de vragenlijst in. Acht cliëntenraden zijn door hun raden van bestuur om advies gevraagd over het nieuwe besturingsmodel. Zie Factsheet Raadpleging LSR – Besturingsmodellen ziekenhuizen. De komende tijd monitort het LSR deze ontwikkelingen op gevolgen voor de medezeggenschap en de kwaliteit van zorg.

Digitale netwerkgroep revalidatie – mantelzorg en cliëntenraden

LSR hield dit voorjaar een enquête onder cliëntenraden over ondersteuningsaanbod mantelzorgers. De uitkomsten en goede voorbeelden staan in een factsheet in de digitale netwerkgroep cliëntenraden revalidatie. Tevens vindt u hier een oproep om goede voorbeelden te verzamelen of andere zaken te delen. Cliëntenraden revalidatie kunnen hier inloggen of inloggegevens aanvragen.

Wie verdient dit jaar de Annemiek KoremansPrijs?

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van medezeggenschap? Die zich met passie hard maakt voor inspraak van cliënten in de zorg? Die een drive heeft zich in te zetten voor solidariteit met mensen die zorg nodig hebben? Nomineer hem of haar voor de Annemiek Koremansprijs. De Annemiek Koremansprijs wordt tweejaarlijks door het LSR uitgereikt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad in zorg en welzijn. Lees meer

Basiscursus medezeggenschap

Vrijdag 2 oktober 2015  Wegens succes extra cursus
U bent pas lid van de cliëntenraad? Of u wilt gewoon eens de basisbeginselen van medezeggenschap op een rij? Dan is de basiscursus iets voor u. In één dag krijgt u alle informatie over wetgeving en de werkzaamheden van de cliëntenraad. Lees meer

Regionale themabijeenkomsten cliëntenraden

Een thema verdiepen, ervaringen delen en van elkaar leren. Daarvoor organiseert het LSR jaarlijks regionale themabijeenkomsten. Gratis en speciaal voor cliëntenraden die lid zijn van het LSR. Dit najaar voor de curatieve sector. Zie agendaoverzicht. Het programma wordt na de zomer bekend gemaakt. Noteer alvast een datum in uw agenda. Hopelijk tot ziens op een van de bijeenkomsten.
9 oktober 2015 – Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
30 oktober 2015 – Gemini Ziekenhuis, Den Helder
13 november 2015 – Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Leergang ambtelijk secretarissen

Uw functie als ambtelijk secretaris verdiepen? Volg de driedaagse leergang op vrijdag 18 september, 16 oktober en 27 november 2015 (plus transferdag na afronding). Lees meer

Inzicht in prestaties revalidatiecentra via kwaliteitsvenster

In één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Dat kan met het Kwaliteitsvenster. Opgezet door Revalidatie Nederland en de NVZ. Het LSR was betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren. ‘Cliëntenraden vinden het belangrijk dat keuzeinformatie eenvoudig te gebruiken en te vinden is én er moet een toelichting komen op de cijfers,’ zegt Jasper Boele, directeur LSR. ‘Het Kwaliteitsvenster voldoet hieraan. Cliëntenraden kunnen de informatie gebruiken om de prestaties van hun instelling te monitoren.’ Lees meer

Zomernummers MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak uit

De zomernummers van MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak zijn uit.

Heeft u geen abonnement maar wilt u weleens een nummer uitproberen? Vraag dan gratis een proefnummer aan via info@hetlsr.nl. Lees meer

Leden kunnen de digitale versies ook lezen op het ledendeel

Vragen en antwoorden over medezeggenschap

Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook voor andere cliëntenraden interessant. We zetten een aantal voor u op een rij. Zie Vraag en Antwoord
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author