LSR Nieuwsbrief – 4 april 2016

Voorkom verdere vertraging Wmcz

De herziene Wmcz blijft voorlopig nog in de steigers. Deze keer is de aanleiding de motie Bouwmeester en Dik-Faber. die voor vertraging zorgt. Omdat deze motie gaat over  zeggenschap van verzekerden én die van cliënten en patiënten van zorginstellingen, heeft de minister een onderzoek ingesteld naar de implicaties van deze motie voor de Wmcz. Het LSR dringt erop aan de Wmcz sneller aan te bieden aan de Tweede Kamer. Lees meer

De herziening van de Wmcz loopt al jaren. Lees hier alles over de ontwikkelingen Wmcz.

LSR werkt aan geschilleninstantie zorg

Vanaf dit jaar geldt de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Cliënten kunnen met een klacht terecht bij een klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Biedt een klacht geen uitkomst dan kan deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie. Om wildgroei te voorkomen werkt het LSR samen met branche- en cliëntenorganisaties aan een eisenprogramma voor geschilleninstanties die uniform en van goede kwaliteit zijn. Lees meer

Project versterkt familie en naasten in de zorg

‘De maatschappij verwacht steeds meer van mantelzorgers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat zij niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een opmerkelijke tegenstelling. Ondanks dat familie en naasten een belangrijke rol hebben bij de zorg en behandeling in instellingen, is familiebeleid nog verre van vanzelfsprekend. Die rol moet beter tot uitdrukking komen,’ aldus Helena Wiersma. Als projectleider van het LSR is zij coördinator van het overkoepelende project ‘Familie en naasten betrekken bij de zorg’. Lees meer

MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak uit

De lentenummers van MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak zijn uit. Geen abonnement een nummer uitproberen? Vraag dan gratis een proefnummer aan via info@hetlsr.nl. Lees meer.
Leden kunnen ook een digitale versie lezen via het ledendeel.

Cliëntenraden informeren cliënten over veranderde zorg

In de zorg verandert veel. Het LSR geeft hierover cursussen in de gehandicaptenzorg. Samen met Zorg Verandert. De cursussen zijn voor de cliëntenraad gratis. Een mooie manier om te praten met de achterban over de veranderingen. Wilt u als cliëntenraad ook een bijeenkomst organiseren? Het LSR helpt u erbij. Lees meer of neem contact op met Harmke van den Akker via h.vandenakker@hetlsr.nl of 030 – 293 76 64.
Lees ook de interviews over de cursussen. 

Basiscursus medezeggenschap ggz

Nieuw in de cliëntenraad? Behoefte aan meer kennis van de basisinformatie medezeggenschap? Dan is de basiscursus op 27 mei 2016 iets voor u. In één dag krijgt u informatie over de bevoegdheden van de cliëntenraad, de taken van de bestuurder/manager en de werkzaamheden van de cliëntenraad. De cursus volgt u samen met leden van andere cliëntenraden in de ggz. Lees meer

Training betrekken migranten

Migranten participeren nauwelijks binnen cliëntenraden. Ook zijn zij vaak moeilijk bereikbaar voor vormen van achterbancontact. Specifieke behoeften en wensen van migranten worden daardoor niet meegenomen in het beleid van zorginstellingen. Met mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van zorg voor deze groepen. Hoe het anders kan? Volg 20 mei 2016 de training Betrekken van migranten bij het werk van de cliëntenraad, die samen met expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos wordt gegeven. Lees meer

Maatwerk bijscholing

Hebben meer mensen binnen uw cliëntenraad of organisatie dezelfde scholingsbehoefte? Wij passen de inhoud van een training of cursus aan aan uw wensen. Een cursus op maat biedt de gelegenheid om juist die kennis en vaardigheden op te doen, waar men in uw praktijk behoefte aan heeft. Lees meer en laat u inspireren. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via helpdesk@hetlsr.nl of
030 – 299 00 04.
Meer over scholing medezeggenschap van het LSR.

Speciaal voor de gehandicaptenzorg heeft het LSR aangepaste cursussen met materiaal in eenvoudige taal.

Vragen en antwoorden medezeggenschap

Wie bepaalt het cursusbudget van de cliëntenraad? Wat kan de cliëntenraad met de nieuwe klachtwet? We hebben een conflict met de bestuurder, wat nu? Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook relevant voor andere cliëntenraden. In Vraag en Antwoord zetten we ze voor u op een rij. 
Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author