LSR Nieuwsbrief – 26 maart 2015

LSR Nieuwsbrief vernieuwd

Misschien ontving u al eerder een nieuwsbrief van het LSR. Doordat u een goede relatie bent van het LSR. Of omdat u onlangs contact met ons had. Vanaf nu komt de LSR Nieuwsbrief in deze vernieuwde vorm uit. Met informatie van en over het LSR, medezeggenschap, kwaliteit en klachtopvang. Liever niet ontvangen? Dan kunt zich afmelden. Interessant en kent u iemand anders die mogelijk belangstelling heeft? Stuur deze nieuwsbrief aan hem of haar door.

LSR: ‘Medezeggenschap zonder wettelijke verankering vrijblijvend en daarmee ineffectief.’

Maatwerk mét wettelijke verankering medezeggenschap. Verbreding reikwijdte Wmcz naar Wmo. Instemmingsrecht opnemen in de Wmcz. Financiering van cliëntenraden verbeteren en minimaal één toezichthouder vanuit cliëntenperspectief. Dat zijn de punten die het LSR de afgelopen periode aan VWS en de Tweede Kamer heeft aangedragen ter verbetering van de Wmcz. Lees verder >

Gemeenten stellen vertrouwenspersonen LSR aan

Steeds meer gemeenten stellen een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan voor de Wmo of het hele sociale domein. Burgers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor ondersteuning en bemiddeling bij onvrede. Hiermee kunnen al in een vroeg stadium klachten worden verholpen en formele procedures worden voorkomen. Belangrijk, juist in deze overgangsperiode. Lees verder >

Digitale netwerkgroep cliëntenraden revalidatie

Naast een netwerkgroep voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden, een netwerkgroep voor ondersteuners van cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, is er nu ook een netwerkgroep voor leden van cliëntenraden in de revalidatie. Leden van de netwerkgroep kunnen via een forum elkaar vragen stellen en informatie en documenten delen. Bent u lid van een cliëntenraad in de revalidatie? Meld u aan via info@hetlsr.nl

Fusie? Let als cliëntenraad op verschraling van het zorgaanbod

Zorginstellingen fuseren in een rap tempo. Het LSR krijgt regelmatig fusie-gerelateerde vragen en begeleidt cliëntenraden van 14 ziekenhuizen bij fusietraject. Bijvoorbeeld wat is een goed advies vanuit cliëntenperspectief over een voorliggend fusiedocument? Stel, het zorgaanbod wordt verspreid over de verschillende ziekenhuizen. Geeft de cliëntenraad dan een advies over de wijziging van het aanbod of over de (reis) gevolgen voor cliënten of beide? Of hoe werkt u als cliëntenraden samen? Geeft u nog voordat de fusie een feit is een gezamenlijk advies over adviesvragen of doen de cliëntenraden dat nog apart? En hoe organiseert u de medezeggenschap na de fusie?
Bent u lid van het LSR, heeft u vragen of wil uw cliëntenraad advies over een fusie? Neemt u dan contact op met de helpdesk via helpdesk@hetlsr.nl of tel. 030 – 299 00 04.

Reorganisaties langdurige zorg
Wat kan de raad ermee?

Vanaf 1 januari gaat een deel van de AWBZ-zorg die nu door instellingen wordt geboden via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) naar de gemeenten. Zorgaanbieders zijn daarom druk bezig met reorganiseren. Wat betekent dit voor cliënten en voor de medezeggenschap? Lees verder >

Training Effectief adviseren en beleid beïnvloeden

Vrijdag 22 mei 2015
Adviseren is een kerntaak van de raad. Hoe zorgt u ervoor deze taak goed uit te kunnen voeren? Welke handvatten heeft u om invloed uit te oefenen op het beleid? Hoe kunt u beleidsstukken effectief beoordelen? Deze training biedt u handvatten voor het effectief lezen en beoordelen van beleidsstukken waarmee u het beleid van de organisatie kunt beïnvloeden. Lees verder >

Themabijeenkomst Reorganisatie, wat nu?

Vrijdag 29 mei 2015
Door bezuinigingen en overheveling van een deel van de AWBZ-zorg naar gemeenten, reorganiseren zorgaanbieders. Met ingrijpende gevolgen voor cliënten. Verwanten zien het aanbod verschralen en maken zich zorgen om de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Hoe kan de verwantenraad daadwerkelijk een verschil maken voor de cliënten? Lees verder >

Kwaliteitsonderzoek GGz met ervaringsdeskundigen

Hoe ervaren cliënten de zorg en behandeling in een GGz-instelling? Wat gaat volgens cliënten goed? En vooral: wat kan nog beter? Het LSR onderzoekt dit op een bijzondere en effectieve manier: samen met ervaringsdeskundigen die in gesprek gaan met cliënten én medewerkers. ‘Ervaringen komen meer binnen bij medewerkers. Bovendien blijkt dat het ze stimuleert om vanuit cliëntenperspectief te denken.’  Lees verder >

Helpdesk LSR – Voor al uw vragen over medezeggenschap

Speciaal voor leden: Een juridische vraag, voorbereiden op een overleg met de bestuurder, meelezen met een adviesvraag? helpdesk@hetslr.nl of 030 – 299 00 04.

Verschillen zorgverzekeraars bij verstrekking hulpmiddelen

Voor mensen met een visuele beperking zijn hulpmiddelen een voorwaarde om te kunnen participeren.Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijkheid zijn voor de verstrekking van hulpmiddelen. Zij doen dit verschillend en ad hoc. De Oogvereniging en het LSR hebben daarom gezamenlijk een project opgezet. Een enquête is gehouden over de verstrekking van hulpmiddelen waarvan het LSR momenteel de uitkomsten analyseert. Op de Ziezo-beurs van 9 april 2015 zal de Oogvereniging de resultaten presenteren. Lees verder >

Zorg Verandert

Zorg Verandert is het programma over de veranderingen in de zorg waarin het LSR samen met tien cliëntenorganisaties samenwerkt. Het programma wordt gesteund door het ministerie van VWS. Programma Zorg Verandert helpt mensen in hun zoektocht naar passende oplossingen. Zorg Verandert houdt hiervoor lokale bijeenkomsten. Daarnaast inventariseert het verhalen en ervaringen en heeft het een belangrijke signaalfunctie. www.zorgverandert.nl

MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak

De lentenummers van MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak zijn uit. Heeft u een abonnement? Dan ligt het blad een dezer dagen bij u in de bus. Lees verder >

Eens uitproberen? Vraag een gratis proefnummer aan bij het LSR.

Leden kunnen vanaf nu ook de digitale versies lezen op het ledendeel.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR)  @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR)  @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

Over de auteur