LSR-Nieuwsbrief 16 december 2015

Michiel Zeeuw krijgt Annemiek Koremansprijs

De Annemiek Koremansprijs is door Jasper Boele, directeur LSR, uitgereikt aan Michiel Zeeuw, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Humanitas. Dit vanwege zijn bijzondere verdienste op het gebied van medezeggenschap. Twee andere genomineerden, Niek Bakker en Hella Nuyten, ontvingen een oorkonde vanwege hun bijzondere inzet. De tweejaarlijkse Annemiek Koremansprijs wordt verstrekt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap van cliënten. Lees meer

20 jaar wetgeving medezeggenschap cliënten zorg

In 2016 is het twintig jaar geleden dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking trad. De historie van medezeggenschap in de zorg dateert al van lang daarvoor. Het LSR stond aan de wieg van deze ontwikkelingen. In 2016 willen we dan ook stil staan bij de geschiedenis én de toekomst van medezeggenschap, de cliëntenraad en de Wmcz. Met twee congressen. Reserveer alvast een datum in uw agenda:
Congres 20 jaar Wmcz gehandicaptenzorgzaterdag 16 april 2016

Congres 20 jaar Wmcz curatieve zorg– vrijdag 4 november 2016

Cliëntenraden informeren cliënten over veranderde zorg

Zorg Verandert, het programma over de veranderingen in de zorg is een groot succes. Het LSR heeft de afgelopen maanden bij acht organisaties samen met de cliëntenraad bijeenkomsten gehouden. Wilt u als cliëntenraad ook een bijeenkomst voor uw achterban organiseren? Kijk op www.zorgverandert.nl of neem direct contact op met Harmke van den Akker via h.vandenakker@hetlsr.nl. Lees meer

Deskundigheidsbevordering 2016

Bijna dagelijks vergaren we informatie en wisselen we kennis uit. Maar medezeggenschap uitoefenen is meer dan dat. Het is een vak dat vraagt om professionele kennis en expertise. Als cliëntenraad, als raadslid of als manager kunt u dus wellicht net iets extra’s gebruiken. Deskundigheidsbevordering van het LSR vergroot uw kennis en vaardigheden. Ook dit jaar heeft het LSR weer een breed aanbod voor u. Bekijk de agenda 2016.
Voor uw cliëntenraad kan het LSR ook altijd een cursus op maat samenstellen.

Patiënt in de hoofdrol, zorgverzekeraar de regie

Het laatste kwartaal van het jaar is het moment van het grote vergelijken. Zorgverzekeraars kopen hun zorg in en bieden hun polissen aan. De burger kiest. Een ritueel dat hoort bij het huidige zorgstelsel, dat in 2006 met een grote mate van instemming werd ingevoerd. Maar de veronderstelde consensus over dit stelsel vertoont steeds meer barsten. Lees meer

Praten over vrijheidsbeperking in de zorg

Mensen die in een instelling wonen of die thuis intensieve zorg nodig hebben, krijgen vaak te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. Die maatregelen worden zelden besproken. Dat is gek, want vrij leven is voor iedereen belangrijk. Dit was onderwerp van een congres ‘Leven in Vrijheid’ vrijdag 11 december georganiseerd door Ieder(in), KansPlus, VraagRaak, LOC en LSR. Lees meer

Jasper Boele, directeur LSR, in revalidatiemagazine. De patiënt als spil tijdens revalidatie.

MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak uit

De winternummers van MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak zijn uit. Geen abonnement maar wilt u weleens een nummer uitproberen? Vraag dan gratis een proefnummer aan via info@hetlsr.nl. Lees meer

Vragen en antwoorden medezeggenschap

Wat is de procedure rondom een negatief verzwaard advies? Wat is de rol van de cliëntenraad bij een fusie? Waar let de cliëntenraad op bij het voordragen van iemand voor de klachtencommissie? Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook relevant voor andere cliëntenraden. In Vraag en Antwoord zetten we ze voor u op een rij.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Fijne feestdagen

2015 was een turbulent jaar. Het stond in het teken van veranderingen in zorg en wetgeving. Het komende jaar zal dat niet anders zijn. In 2016 kunnen we terugkijken op 10 jaar nieuw zorgstelsel én 20 jaar wetgeving medezeggenschap in de zorg. Een memorabel jaar, dat we als LSR niet zomaar voorbij laten gaan. In het kader van 20 jaar Wmcz organiseren we twee congressen (zie hierboven). Maar eerst wensen we u fijne en rustige feestdagen en voor 2016 een inpiratievol, gezond en goed 2016.

Het kantoor van het LSR is gesloten van 24 december t/m 1 januari 2016. Vanaf 4 januari zijn we weer bereikbaar.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author