LSR Nieuwsbrief – 12 november 2015

Motie meer zeggenschap over zorg en verzekeraar aangenomen

De Tweede Kamer heeft een motie voor meer zeggenschap van cliënten en verzekerden aangenomen. In een brief aan de vaste kamercommissie VWS pleitte het LSR voor versterking van de positie van de verzekerde bij zorgverzekeraars en de inspraak via ledenraden én een medezeggenschapsorgaan van verzekerden. Cliëntenraden en het LSR maken zich zorgen over de toenemende macht van zorgverzekeraar ten koste van de verzekerde en kwaliteit van zorg. Lees meer

Cliënten helpen vragenlijst te verbeteren

Cliënten in de gehandicaptenzorg hebben meegeholpen vragenlijsten te verbeteren over de kwaliteit van de zorg. Het gaat om de vragenlijsten ‘Cliënten over Kwaliteit’ (CoK) van het LSR, ontwikkeld in samenwerking met het NIVEL , Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het onderzoek heeft geleid tot drie valide, betrouwbare en beknopte vragenlijsten. De vragenlijsten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan bij cliënten in de gehandicaptenzorg te meten. Lees meer

Zorgverzekeraars vragen LSR cliëntervaringen ggz te onderzoeken

Bij het beoordelen van de kwaliteit van zorg zijn de ervaringen van cliënten belangrijk. Toch blijven die ervaringen nog vaak buiten beeld. Sommige zorgverzekeraars realiseren zich dat het tijd is om hier aandacht aan te besteden.Belangrijk dat zij dit oppakken, mits de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd is. Dat vindt het LSR die onafhankelijke kwaliteitstoetsingen in de zorg uitvoert. Lees meer

Leren van ervaringen van cliënten

Nieuw aanbod LSR: Combinatie cliëntenraadpleging en klachtopvang
Leren van de ervaringen van cliënten en hen zo nodig ondersteunen bij onvrede levert organisatie én cliënt wat op. Dit kan met het nieuwe aanbod van het LSR dat cliëntenraadpleging combineert met klachtopvang. Een bijzondere en effectieve werkwijze waarmee ook de stem van ambulante cliënten beter gehoord kan worden. Lees meer

Nieuwe wet Kwaliteit en Klachten (Wkkgz) per 1 januari 2016

Belangrijk dat cliëntenraad betrokken is bij herziening klachtregeling en aanstellen functionaris klachtopvang. Advies nodig? neem contact op met de helpdesk van het LSR. Meer informatie

Cliënten raadplegen tijdens High Tea

Cliëntervaring meten is moeilijk bij ambulante cliënten. Instellingen krijgen weinig respons op vragenlijsten en de deelname aan groepsgesprekken is klein. Het LSR bedacht daarom met de cliëntenraad andere vormen. Zo is nu een paar keer een High Tea georganiseerd. En cliënten kregen een kleine bijdrage van tien euro als dank voor deelname. En dat werd gewaardeerd. Kwamen voorheen maar twee of drie cliënten, waren er nu tussen de vijftien en twintig cliënten.
Wilt u weten hoe u uw respons kunt vergroten? Neem contact op met het LSR.

Congres Zorg voor Leven in Vrijheid

Ieder mens maakt keuzes in zijn leven. Eigenlijk de hele dag door. Maar hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Een belangrijk onderwerp om op de agenda van de instelling te zetten. De cliëntenraad kan hier een rol in spelen. Het congres met workshops en theater gaat hierover.

LSR en KansPlus/VraagRaak nodigen u uit voor het congres ‘Zorg voor Leven in vrijheid’ op vrijdag 11 december in Driebergen. Het congres is onderdeel van het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’ waar Ieder(in) iniatiefnemer van is. Lees meer 

Filmpjes voor cliëntenraden langdurige zorg

Binnenkort beschikbaar. Drie korte animatiefilms ter ondersteuning cliëntenraden om in gesprek te gaan met bestuurders over kwaliteit van bestaan. Lees meer

Regel ondersteuning cliëntenraden in de Wmcz

Met ruim 500 ondertekenaars sloot de petitie om financiering en ondersteuning van cliëntenraden vast te leggen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Een sterk signaal vanuit cliënten(raden) en ondersteuners om de ondersteuning aan clientenraden goed te regelen.

Beter luisteren naar cliëntenraden bij fusies

Blog Jasper Boele: LSR pleit voor verplichte cliënteffectrapportage

Goed uitgevoerde medezeggenschap leidt tot beter bestuur. Good governance, wat is de rol van de cliëntenraad? Lees meer

Bijeenkomsten Zorg Verandert van start

Het LSR heeft bijeenkomsten geleid van Zorg Verandert. Dat is het programma over de veranderingen in de zorg waarin het LSR samen met tien cliëntenorganisaties samenwerkt. Programma Zorg Verandert helpt mensen in hun zoektocht naar passende oplossingen. Het programma wordt gesteund door het ministerie van VWS. Ook een bijeenkomst in uw instelling organiseren? Zorg Verandert kan helpen.
Kijk op www.zorgverandert.nl

Gezocht: nieuwe leden voor de cliëntenraad van het MC Slotervaart – zie vacature

Vervolgcursus medezeggenschap GGZ

Vrijdag 4 december 2015
U heeft de basiscursus gevolgd of bent al een tijdje actief als cliëntenraadslid en wilt zich verder bekwamen. Dan is de vervolgcursus iets voor u. De cursus besteedt aandacht aan belangrijke onderwerpen in het cliëntenraadswerk die u helpen uw invloed te vergroten, zoals inzicht in de beleidscyclus en een effectieve adviesprocedure. Ook leert u hoe het werk van de raad kan structureren door het maken van een actieplan. De cursus volgt u samen met leden van andere cliëntenraden. Lees meer

Basiscursus medezeggenschap

Vrijdag 29 janari 2016
U bent (nieuw) lid van de cliëntenraad. Dan is de basiscursus iets voor u. Na één dag heeft u kennis van de inhoud van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), de taken van de bestuurder en de werkzaamheden van de cliëntenraad. De cursus volgt u samen met leden van andere cliëntenraden. Lees meer

Vragen en antwoorden medezeggenschap

Wat kan de cliëntenraad bij reorganisaties? Mag de cliëntenraad iemand voordragen voor de klachtencommissie? We hebben een conflict met de bestuurder, wat nu? Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook relevant voor andere cliëntenraden.
In Vraag en Antwoord zetten we ze voor u op een rij.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author