LSR Nieuwsbrief – 10 september 2015

LSR overlegt met VWS over verbetering Wmcz

Betere regeling van de adviesrechten, tijdige en toegankelijke informatievoorziening, zorgbrede beschikbaarheid enquêterecht en verbetering facilitering cliëntenraad. Dit ondermeer besprak het LSR deze week met het ministerie van VWS. Meer lezen en de ontwikkelingen bijhouden? De laatste stand van zaken, wetsvoorstellen, brieven en achtergrondinformatie staan hier.

Cliëntenraden en raden van bestuur samen voor patiëntveiligheid

In de zorg wordt hard gewerkt om patiëntveiligheid te verbeteren. Hierbij is steeds meer aandacht voor de rol van de cliënt. Het project (Be)sturen op veiligheid, waar het LSR actief in is, richt zich hierop. Interviews zijn gehouden en documentanalyses gedaan over de samenwerking van bestuurders en cliëntenraden op het gebied van veiligheid. Op dit moment ontwikkelt het LSR een co-training voor cliëntenraden en raden van bestuur. In het najaar zullen deze als pilot worden ingezet bij vier instellingen in verschillende zorgsectoren. Meer informatie over het project (Be)sturen op veiligheid: rol van de cliëntenraad

Effectief adviseren. Hoe doet de cliëntenraad dat?

Adviseren over nieuw beleid en beleidswijzigingen vanuit het cliëntenbelang is een kerntaak van de raad. Pak als cliëntenraad uw kracht door uw suggesties en kanttekeningen te formuleren als advies. Wel net zo duidelijk. Geeft u als raad advies, laat dan ook aan de bestuurder weten wanneer u een reactie verwacht. Het voorkomt dat u zich frustreert omdat u maar niets hoort van de bestuurder. Dit zijn onderwerpen die het LSR regelmatig bespreekt met cliëntenraden. Wilt u advies of een training hoe u als raad effectief kunt adviseren? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Fusie of samenwerken?

LSR pleit voor verplichtstelling cliënteffectrapportage zodat voor cliëntenraden inzichtelijk wordt wat de verwachte effecten van een fusie op patiënten zijn. Artikel achtergronden van fusies in de zorg.

Meer maatwerk bij gemeenten nodig

Gemeenten kennen de problematiek van mensen met een beperking nog onvoldoende; ze zijn inconsequent in hun doorverwijzing naar de langdurige zorg; indicaties worden niet eenduidig beoordeeld en er zijn wachtlijsten voor keukentafelgesprekken. Verder is er nog onvoldoende aandacht voor de problematiek van kinderen en jongeren en is tijdelijke verblijfszorg niet goed geregeld. Dat schrijven Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en LSR aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Meer lezen

Project Verstrekkingen visuele hulpmiddelen

Leden van de oogverenigingen hebben in een gezamenlijk project met het LSR gewerkt aan een enquête over visuele hulpmiddelen. Het LSR ondersteunde bij het opstellen en analyseren van de enquête. Inmiddels is er een uitgebreide gegevensbank ontstaan over wat cliënten belangrijk vinden bij de aanvraag en de vergoeding van hulpmiddelen. De projectdeelnemers zijn in gesprek met zorgverzekeraars en andere ketenpartners. Eén zorgverzekeraar heeft op basis van de aanbevelingen al besloten de koers voor 2016 bij te stellen. Meer informatie

Wie verdient de Annemiek Koremansprijs?

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van medezeggenschap? Die zich met passie hard maakt voor inspraak van cliënten in de zorg? Die een drive heeft om zich in te zetten voor solidariteit met mensen die zorg nodig hebben? Nomineer hem of haar voor de Annemiek Koremansprijs. De Annemiek Koremansprijs wordt tweejaarlijks door het LSR uitgereikt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad. Lees meer

Workshops Financiën van een ziekenhuis en macht van zorgverzekeraars

Een thema verdiepen, ervaringen delen en van elkaar leren. Jaarlijks organiseert het LSR regionale themabijeenkomsten. Gratis en speciaal voor cliëntenraden die lid zijn van het LSR. Voor de curatieve sector in workshops aandacht voor twee onderwerpen: financiën van een ziekenhuis en macht van zorgverzekeraars. Zie agendaoverzicht
9 oktober 2015 – Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
30 oktober 2015 – Gemini Ziekenhuis, Den Helder
13 november 2015 – Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Landelijke bijeenkomst revalidatiesector

Speciaal voor leden in de revalidatiesector organiseert het LSR jaarlijks een landelijke bijeenkomst. Dit jaar staat ’s morgens een werkbezoek aan een revalidatiecentrum op het programma. In de middag is er een inhoudelijk gedeelte. Deelname is gratis en een uitnodiging met het definitieve programma volgt. Noteer alvast deze datum in uw agenda: 27 november 2015. Meer informatie

Basiscursus medezeggenschap

Vrijdag 2 oktober 2015  Wegens succes extra cursus
Meer weten over medezeggenschap? De basisbeginselen op een rij? In één dag krijgt u alle informatie over wetgeving en de werkzaamheden van de cliëntenraad. Lees meer

 

MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak uit

De herfstnummers van MEDEzeggenschap magazine en Samenspraak komen binnenkort uit. Heeft u een abonnement? Dan ontvangt u het blad volgende week. Heeft u geen abonnement maar wilt u weleens een nummer uitproberen? Vraag dan gratis een proefnummer aan via info@hetlsr.nl. Lees meer

Vragen en antwoorden over medezeggenschap

Hoe hoog moet het budget zijn voor de cliëntenraad? Zijn de vergaderingen van de cliëntenraad openbaar? We hebben een conflict met de bestuurder, wat nu? Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook relevant voor andere cliëntenraden. In Vraag en Antwoord zetten we ze voor u op een rij.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030- 299 00 04.

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

Over de auteur