Het LSR

Sterk in medezeggenschap

LSR en verwante organisaties tekenen bestuurlijk akkoord Wzd

Achttien organisaties in de zorg tekenden 2 februari voor bestuurlijke afspraken over de Wet zorg en dwang (Wzd). LSR-directeur Jasper Boele deelde het podium met minister Helder en gaf desgevraagd een reactie op het bestuurlijk akkoord, mede namens cliënten- en patiëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en Alzheimer Nederland.

In Den Haag vond vrijdag 2 februari de nieuwjaarsbijeenkomst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaats. Hier waren partijen uitgenodigd die zich richten op langdurige zorg. Naast het LSR waren ook KansPlus, Ieder(in) en Alzheimer Nederland van de partij. Vanuit het ministerie van VWS was minister Conny Helder vertegenwoordigd.

De betrokken partijen zetten ceremonieel hun handtekeningen onder het bestuurlijk akkoord over de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt de rechten van mensen die zorg krijgen die ze zelf niet willen.

Het bestuurlijk akkoord

De Wzd is in 2022 geëvalueerd. Cliëntenorganisaties zoals het LSR zijn destijds door minister Helder uitgenodigd om ervaringen van cliënten met deze wet te delen. Toen werd duidelijk dat er nog verbeteringen aan de Wzd nodig zijn. LSR-directeur Jasper Boele stipte onder andere beperkte cliëntenperspectief aan, en de behoefte om minder te focussen op de regels, maar op de bedoeling van de Wzd.

In afwachting van een wijziging van de Wzd, die rond 2026 wordt verwacht, heeft toenmalige minister Helder besloten vast wat verbeteringen mogelijk te maken, door samen tijdelijk geldende afspraken op papier te zetten. Deze afspraken staan nu het zogenaamde bestuurlijk akkoord, dat op de nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag is ondertekend.

LSR is blij met betere positie cliënt

Namens cliëntenorganisaties LSR, KansPlus, Ieder(in) en Alzheimer Nederland nam LSR-directeur Jasper Boele kort het woord. Hij is blij met de mogelijkheid om meer maatwerk toe te staan bij de uitvoering van het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd).

Verder benadrukte Jasper dat met dit bestuurlijk akkoord de positie van de cliënt op drie manieren wordt versterkt:

  1. De cliënt wordt nu standaard betrokken bij afspraken in zijn of haar zorgplan, over toepassing van onvrijwillige zorg.
  2. De cliënt kan op ieder moment een evaluatie aanvragen van de afspraken die over onvrijwillige zorg zijn gemaakt.
  3. De positie van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd wordt hiermee versterkt.

Dit zijn volgens Jasper gunstige afspraken, die de rechten van mensen helpen beschermen die noodgedwongen van zorg gebruik moeten maken.

Meer lezen?

Eind november maakte Vereniging Gehandicaptenzorg bekend het bestuurlijk akkoord niet te ondertekenen. Als reactie daarop heeft het LSR samen met andere cliëntenorganisaties VGN opgeroepen het bestuurlijk akkoord alsnog te ondertekenen.

Samen met cliëntorganisaties Ieder(in), Alzheimer Nederland, de LFB, KansPlus en Per Saldo deed het LSR onderzoek in eigen gelederen, naar ervaringen met de Wzd. Lees er hier meer over.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief